Środa, 21 lutego 2024
Imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstus
mżawka
6℃
A+
Tłumacz Google

PROGRAM "ZA ŻYCIEM" POWIATOWY WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

Kontynuacja programu „Za życiem” w Powiecie Wrocławskim

Program „Za życiem” w Powiecie Wrocławskim - wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością – zapraszamy do udziału w dodatkowych zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych przez powiatowy wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy.

 

Na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Skarbem Państwa – Ministerstwem Edukacji i Nauki, jednostka oświatowa powiatu - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskichw latach 2022 – 2026 realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na program Powiat Wrocławski pozyskał dotację w wysokości 2 124 210 zł na zapewnienie dodatkowego wsparcia dla małych dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0–7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia. Rozwiązanie to wzmocni istniejące formy pomocy i pozwoli skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie.

Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie podjęcie działań stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju, który ma bezpośredni wpływ na osiągniecie większej niezależności, samodzielności i zwiększenia szansy na lepszą, jakość życia w okresie dorosłym.

W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu, które przyznaje i organizuje SOSW pełniąc rolę powiatowego wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego. Zajęcia mają objąć dzieci z najcięższymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Cel działania:

  • Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych oraz możliwych form pomocy. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;
  • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

 

W poprzedniej edycji programu opieką objęto 174 dzieci.

 

Grupa docelowa:

dzieci w wieku 0-7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Podmiot realizujący:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

ul. Drzymały 13, Kąty Wrocławskie

tel. 71 7360371 do 7

http://sosw.szkolnastrona.pl/

 

Ważne: zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. O zajęcia mogą wystąpić rodzice zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).

3. Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok