Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
12℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

Logo Funduszy Europejskich, Herb Dolnego Śląska, Logo Uni Europejskiej

 

W dniu 27 września 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

Zgodnie z podpisaną umową, kwota dofinansowania projektu wynosiła 15.919.192,70 zł (dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-097/16). Łączna wartość projektu wynosiła natomiast 18.773.247,00 zł.

Droga powiatowa 2000D pełni kluczową rolę w regionalnym układzie komunikacyjnym, jako łącznik obszarów działalności gospodarczej w powiecie wrocławskim z autostradą A4 (sieć TEN-T). Obecny przebieg i stan techniczny drogi nie jest dostosowany do wysokiego natężenia ruchu na drodze (blisko 9000 użytkowników na dobę). Dlatego w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, władze Powiatu Wrocławskiego zdecydowały się na przebudowę drogi, przy udziale środków własnych i funduszy unijnych.

Inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi o łącznej długości 11,25 km. Prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, budowę chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, zjazdów do posesji i na pola. Zaplanowano także poszerzenie jezdni oraz wykonanie prac związanych z odwodnieniem i zadrzewieniem pasa drogowego. W rezultacie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Przebudowana droga znacznie ułatwi życie nie tylko mieszkańcom powiatu wrocławskiego, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z dolnośląskich dróg. Inwestycja umożliwi bezpieczny i dogodny dostęp do autostrady A4, a także usprawni ruch samochodowy w rejonie terenów zabudowanych.

Ponadto unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji wokół drogi 2000D, zwiększy mobilność mieszkańców powiatu, a także wpłynie na poprawę walorów estetyczno - przestrzennych tego obszaru. Efekty wykonanych prac będzie można ocenić pod koniec 2018 r., po zakończeniu projektu.

W związku z przeprowadzonym przez Powiat Wrocławski przetargiem na cały zakres robót budowlanych zaplanowanych w projekcie (na długości odcinka drogi 11,250 km) i uzyskanie kwot przewyższających w znacznym stopniu budżet projektu i możliwości finansowe Powiatu Wrocławskiego, zwrócono się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o wyrażenie zgody na dokonanie zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na wyłączeniu z projektu realizacji Etapów 3 - 6 o łącznej długości 5,330 km oraz pozostawienie w projekcie zakresu robót budowlanych dotyczącego odcinka drogi o długości 5,920 km, bezpośrednio połączonego z siecią TEN-T (Etap I i II).

W dniu 10.09.2018 r. podpisano z IZ RPO WD Aneks do umowy o dofinansowanie sankcjonujący zgłoszone przez Powiat Wrocławski modyfikacje w projekcie.

Zmianie uległ tytuł projektu na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego” oraz budżet:

  • Całkowita wartość projektu: 15.981.324,68 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 15.936.512,98 PLN
  • Dofinansowanie: 13.546.036,04 PLN
  • Wkład własny Powiatu Wrocławskiego: 2.390.476,94 PLN
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok