Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

Postęp realizacji projektu

logo projektu Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:

Zadanie 1. Wyposażenie placówki szkolnej

Zadanie 2. Staże zawodowe dla uczniów

Zadanie 3. Wsparcie dla nauczycieli

Zadanie 4. Wsparcie dla uczniów – kursy, szkolenia, doradztwo

Zadanie 5. Konferencje z otoczeniem biznesowym i naukowym

 

Zadanie 1. Wyposażenie placówki szkolnej.

Przebudowa placu do nauki jazdy konnej przy PZS Nr 1 umożliwiła pobieranie nauki jazdy konnej uczniom szkoły. Do tej pory nauka jazdy odbywała się na terenie służącym do wyprowadzania koni. Padok wymagał prac ziemnych i  nawierzchniowych: drenażu z odprowadzeniem nadmiaru wody opadowej jak również prac  instalacyjnych w postaci oświetlenia, przyłącza wodnego  i energetycznego.

Po zakończeniu inwestycji plac spełnia podstawowe wymogi i standardy w zakresie tego typu budowli.

 • Zakupiono sprzętu TIK do pracowni językowej
 • Wykonano pracownię anatomiczno – zootechniczną
 • Zakupiono laptopy dla nauczycieli
 • Zakupiono tablety dla uczniów
 • Zakupiono szafę na tablety
 • Zakupiono tablice interaktywne
 • Zakupiono projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej
 • Zakupiono dron dla geodezji i rolnictwa
 • Zakupiono zestaw treningowy standardowy  ?
 • Zakupiono fantomy do pracowni anatomiczno – zootechnicznej  
 • Zakupiono 6 skrzynek inseminacyjnych
 • Zakupiono zestaw porodowy do wycieleń krów
 • Zakupiono tester ciąż bydła
 • Zakupiono wykrywacz rui i bydła
 • Zakupiono program komputerowy do ustalania dawek żywnościowych na 25 stanowisk
 • Dodatkowo, w ramach oszczędności w projekcie,  zakupiono:

1.  4 komplety tablic interaktywnych wraz z projektorami

2. Równiarkę do padoku

Zadanie zostało całościowo zrealizowane.

 

Zadanie 2. Staże zawodowe dla uczniów.

 • Uczniowie odbyli łącznie 76 staży. Pozostałe 44 zaplanowano na lipiec i sierpień 2020 roku.
 • Zrealizowano częściowo kursy przygotowawcze na studia z biologii i chemii (pierwszą cześć, druga zaplanowana jest na wrzesień 2020 r.)

 

Zadanie 3. Wsparcie dla nauczycieli.

 • Rozpoczęcie studiów podyplomowych przez dwóch nauczycieli z zakresu psychologii zwierząt
 • Ukończenie szkolenia dwóch nauczycieli z zakresu obsługi drona i uzyskanie licencji
 • Kurs nauczania zdalnego dla 20 nauczycieli ( on-line)

 

Zadanie 4. Wsparcie dla uczniów – kursy, szkolenia, doradztwo

 • Kurs barmana ( zrealizowano)
 • Kurs baristy ( zrealizowano)
 • Kurs groomera  ( zaplanowany na maj 2020 r.)
 • Kurs jazdy konnej dla 20 uczniów ( w trakcie)
 • Kurs obsługi kombajnów zbożowych ( zrealizowano)
 • Kurs rehabilitacji i masażu koni  ( zrealizowano)
 • Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym ( zrealizowano)
 • Wycieczka dydaktyczna 1  ( zrealizowano)
 • Wycieczka dydaktyczna 2 (zaplanowano)
 • Branżowy kurs języka angielskiego  (w trakcie)

 

Zadanie 5. Konferencje z otoczeniem biznesowym i naukowym

 • Pierwsza gala z otoczeniem biznesowym miała miejsce 18.01.2019 r. w siedzibie PZS Nr1 z okazji inauguracji projektu (dla 70 osób). W uroczystości udział wzięli przedstawiciele strony Lidera- Fundacji Fabryka Marzeń oraz Partnera projektu – Powiatu Wrocławskiego. Galę uświetnił swą obecnością także Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD – Jerzy Więcławski.
 • Gala na zakończenie realizacji projektu przewidziana jest na listopad/grudzień 2020 r.

 

 Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika

Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

1

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

30, w tym 26 K i 4 M

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia

25,  w tym 13 K i 12 M

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

30, w tym 26 K i 4 M

Liczba uczniów, szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

80, w tym 52 K i 28 M

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

1

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie

22, w tym 12 K i 10 M

Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

30, w tym 26 K i 4 M

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok