Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
21℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

Logo projektu pt. "Poprawa warunków nauczania"

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę na realizację projektu pn. Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, nr RPDS.07.01.01-02-0087/16. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Powiatu Wrocławskiego, jako jeden z dwóch projektów w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, został wybrany do dofinansowania i został z sukcesem zrealizowany.

Celem projektu była poprawa warunków nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w placówkach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez: rozbudowę, wyposażenie i zakup sprzętu cyfrowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz zakup sprzętu cyfrowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich obejmowała: dobudowanie i wyposażenie dwukondygnacyjnego budynku (połączonego za pomocą łącznika z budynkiem głównym placówki, w którym została zlokalizowana sala rehabilitacyjna z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz trzy sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych), utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z zakupem wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego oraz budowę placu postojowego. Rozbudowa i wyposażenie placówki przyczyniło się do stworzenia lepszych warunków kształcenia uczniów i wychowanków oraz pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo, komfort i jakość zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce został zakupiony sprzęt cyfrowy. Jego zakup przyczynił się do zaspokojenia potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, których interakcja z otoczeniem społecznym jest szczególnie ograniczona, wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki. W odniesieniu do młodzieży niedostosowanej społecznie, dostęp do nowoczesnego sprzętu cyfrowego pozwolił zwiększyć ich zainteresowanie zajęciami edukacyjnymi, przełamać negatywizm szkolny, czyli trwałą niechęć do nauki oraz przyczynił się do ich resocjalizacji.

W projekcie zrealizowano również przygotowanie dokumentacji technicznej (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności, projekt budowlany), nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja projektu przez Powiat Wrocławski przyczyniła się do zwiększenia dostępu uczniów i wychowanków do placówek specjalnych posiadających nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne.

Całkowita wartość projektu to 3.412.511,79 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu uzyskana przez Powiat Wrocławski to 2.730.386,49 zł.

Realizacja projektu „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego …” zakończyła się sukcesem w dniu 30 listopada 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok