Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
19℃
A+
Tłumacz Google

Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego

Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego

Logo RFRD Skała

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 8 lutego 2023 r. w  odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania polegający m.in. wyłącznie na remontach dróg powiatowych. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru – 20 lipca  2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 3 października 2023 r. przez przedstawicieli Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 1.763.905,37 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to  881.952,68 PLN zł – co stanowić będzie maksymalnie do 50 % dofinansowania wartości zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Zadanie obejmuje swoim zakresem  wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku miejscowości Skała przez miejscowość Jaksonowice aż do granicy Powiatu Wrocławskiego. Prace będą prowadzone na odcinku o długości ok. 2390 mb.

Zakres robót:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm,

- ułożenie nowego pakietu warstw bitumicznych (w. profilująca o śr. gr. 4 cm + w. ścieralna o gr. 4 cm),

- ścinka i profilowanie poboczy gruntowych,

- odmulenie rowów drogowych.

W ramach zadania przewiduje się również wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie obejmuje również wydatki związane z promocją projektu.

 

OKRES REALIZACJI: lata 2023 - 2024

 

CEL ZADANIA:

Realizacja zadania:

-  poprawi komfort przejazdu remontowanym odcinkiem drogi

- przywrócone zostanie prawidłowe odwodnienie drogi, co wydłuży trwałość nowej nawierzchni oraz poprawi warunki przejezdności podczas okresu zimowego,

- nowe oznakowanie pionowe i poziome pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi zwłaszcza w porze nocnej.

Wykonane prace pozwolą na  stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego.

Droga powiatowa nr 1472D łączy bezpośrednio komunikacyjnie powiat wrocławski z sąsiednim powiatem oleśnickim.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Mapka lokalizacyjna Skała RFRD

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

  • 8 lutego 2023 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 20 lipca 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - wybór zadania Powiatu Wrocławskiego do dofinansowania
  • 3 października 2023 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 16 października 2023 r. - podpisanie umowy z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Wartość umowna realizowanych robót drogowych wynosi ok. 1,7 mln zł
  • 20 października 2023 r. - oficjalne "wkopanie pierwszej łopaty" w związku z rozpoczęciem realizacji zadania
  • październik 2023 r. - maj 2024 r. - realizacja zadania
  • maj 2024 r. - zakończenie zadania

 

OBECNA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:

Aktualna wartość zadania wynosi 2.078.042,94 zł brutto.  Wartość obejmuje wydatki kwalifikowane oraz wydatki niekwalifikowane obejmujące roboty dodatkowe.

W roku 2023 wykonano roboty rozliczając ich wartość na poziomie ok 1,008 mln zł. W roku 2023 Powiat Wrocławski otrzymał z RFRD dofinansowanie w wysokości 881.952,68 zł, pozostała wartość pokryta została ze środków własnych.

W roku 2024 planuje się  wartość kosztorysową robót budowlanych wraz z kosztami robót dodatkowych w ramach zadania na poziomie ok 1 mln zł brutto.

Przewiduje się zakończenie zadania do dnia 14.05.2024 r.

 

PROMOCJA ZADANIA:

Tablica pamiątkowa Skała RFRD

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok