Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
16℃
A+
Tłumacz Google

Rzecznik konsumenta

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu


Grzegorz Miś
LogoPowiatowy Rzecznik Konsumentów

biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku. od godz. 07.00. - 15.45

telefon: +48 71 722 18 06; +48 71 722 18 89

adres e- mailowy: prk-wroclaw@powiatwroclawski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu zajmuje się udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (które nie prowadzą działalności gospodarczej) w sporach z przedsiębiorcą. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad przedsiębiorcom, ani też osobom, które wysyłają zapytania w sprawach innych niż konsumenckie, gdyż leży to poza zakresem jego kompetencji.

Rzecznicy konsumentów działają w powiatach i miastach na prawach powiatu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2015, poz. 184 z późn. zm.) na Rzeczniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego (np. poprzez odpowiedzi na listy, e-maile, telefony, rozmowy podczas indywidualnych wizyt) i udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony prawa konsumentów. Ponadto Rzecznik ma kompetencję do występowania w interesie konsumentów z interwencjami do przedsiębiorców (głównie sprzedawców, usługodawców, dostawców mediów). Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu to instytucja właściwa do pomocy w sprawach konsumentów zamieszkujących powiat wrocławski.

Wysyłając zgłoszenie w formie e-mailowej konsument może przesłać całość dokumentacji w formie skanów, natomiast przychodząc do biura osobiście powinien przynieść ze sobą kopie wszystkich dokumentów istotnych dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

Rzecznik nie zajmuje się rozstrzyganiem sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami, jedynie prowadzi w tym zakresie mediacje. Ponadto Rzecznik nie ma możliwości nakładania kar, wydawania nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Biuro rzecznika nie prowadzi również spraw dotyczących roszczeń kierowanych przez przedsiębiorców, spraw dot. danych osobowych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, związanych z ochroną praw pacjentów czy członków spółdzielni mieszkaniowych, a także spraw z zakresu prawa pracy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok