Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
14℃
A+
Tłumacz Google

Skarbnik

Funkcję Skarbnika Powiatu Wrocławskiego sprawuje - Małgorzata Dreiseitel-Cieślik

 

 § 12.

1. Skarbnik bezpośrednio kieruje pracą Wydziału Finansowo-Księgowego.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu i sporządzanie okresowych analiz – zbiorczych sprawozdań       z wykonania budżetu;

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5) prowadzenie rachunkowości jednostki;

6) dokonywanie kontroli finansowej;

7) organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie;

8) nadzorowanie wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu;

9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok