Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
słonecznie
11℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu pt."Zwiększenie dostępności..." 

W dniu 27 września 2017 r. w siedzibie Powiatu Wrocławskiego we Wrocławiu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF 

Celem projektu było dostosowanie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich  (następca prawny Domu Dziecka) do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych, warunków opieki i pracy z jego wychowankami.

Całkowita wartość projektu - ok. 3,3 mln zł, kwota dofinansowania – ok. 2,6 mln zł. Inwestycja polegała na przebudowie, remoncie i wyposażeniu dwóch placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich  (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 i nr 2). Jego realizacja przyczyniła się bezpośrednio do poprawy warunków bytowych i opiekuńczych nad wychowankami oraz zwiększenia dostępu i poprawy jakości świadczonych usług społecznych, w tym zwiększenia integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dzięki inwestycji powstała również infrastruktura na potrzeby funkcjonowania tych placówek. Ponadto budynki zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (wybudowany  podjazd dla osób niepełnosprawnych). 

Realizacja projektu umożliwiła prowadzenie zajęć i działań w zakresie wzbogacenia reintegracji społecznej i zawodowej wychowanków Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Ponadto zakres realizowanych prac zapewnił polepszenie warunków bytowych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia standardów wychowania, indywidualnego rozwoju i nauki wychowanków oraz zapewniło im bezpieczne i przyjazne otoczenie.

Przedmiotem projektu była przebudowa, remont i wyposażenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, tj. budynków 43 i 43A, które umożliwiły prowadzenie zajęć i działań w zakresie wzbogacenia reintegracji społecznej i zawodowej wychowanków Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.  Zakupione zostały (m.in. wyposażenie sali komputerowej, doposażenie placówki w meble, urządzenia AGD, materiały do zajęć socjotechnicznych i psychoedukacyjnych, wyposażenie łazienek i kuchni). W ramach projektu przeprowadzone zostały także  prace związane z zagospodarowaniem  terenu (m.in. ogrodzenie, plac rekreacyjny, wiata na zajęcia integracyjne, tereny zielone wraz z małą architekturą, ścieżki). Powstało również wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Okres realizacji projektu od 27.09.2017 do 31.10.2019 r. Projekt w trakcie rozliczania końcowego.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok