Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
15℃
A+
Tłumacz Google

Postęp realizacji projektu

logo projektu pt. "Przyszłość jest nasza"

W projekcie „Przyszłość jest nasza” zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadanie1 - Dodatkowe zajęcia indywidualne dla uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich

Zadanie 2 - Dodatkowe zajęcia indywidualne dla uczniów ZSS w Wierzbicach

Zadanie 3 - Zajęcia terapeutyczne grupowe dla uczniów SOSW w Kątach Wrocławskich

Zadanie 4 - Zajęcia terapeutyczne grupowe dl uczniów ZSS w Wierzbicach

Zadanie 5 - Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów SOSW w Katach Wrocławskich

Zadanie 6 -  Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów ZSS w Wierzbicach

Zadanie 7 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w Kątach Wrocławskich

Zadanie 8 -  Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w ZSS w Wierzbicach

Zadanie 9 - Doposażenie gabinetów SOSW w Kątach Wrocławskich w pomoce terapeutyczne

Zadanie 10 -  Doposażenie gabinetów ZSS w Wierzbicach  w pomoce terapeutyczne

 

W projekcie realizowane są następujące zadania w ramach zaplanowanych działań na rok 2019:

Zadanie 1

 • Zajęcia EEG Bioefeedback
 • Zajęcia RSA Bioefeedback 
 • Terapia pedagogiczna/behawioralna –
 • Terapia czaszkowo- krzyżowa-
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Rehabilitacja i masaż
 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia Logopedyczne
 • Zajęcia z Tomatis

 

Zadanie 2

 • Terapia SI
 • Logopedia z ASS
 • EEG Biofeedback
 • RSA Biofeedback
 • Rehabilitacja ruchowa z masażem
 • Terapia ręki
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych
 • Zajęcia z psychologiem

 

Zadanie 3

 • Zajęcia terapeutyczne w SDŚ
 • Zajęcia na basenie
 • Hipoterapia
 • Dogoterapia
 • Muzykoterapia

 

Zadanie 4

 • Edukacja przez ruch
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Koło Małych Wynalazców
 • Kółko humanistyczne
 • Zajęcia matematyczno-informatyczne
 • Kółko plastyczne

 

Zadanie 5

 • Koło zainteresowań dla uczniów rozwijających umiejętności matematyczno – informatyczne
 • Zajęcia rozwijające zaradność życiową i kreatywność
 • Terapia tańcem

 

Zadanie 6

 • Wycieczka do Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilonu Czterech Kopuł na lekcję muzealną i wystawę prac malarskich

 

Zadanie 7

 • Rozpoczęcie studiów podyplomowych przez dwóch nauczycieli
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • integracja sensoryczna i psychomotoryka
 • Realizacja szkoleń związanych z posiadanym sprzętem (Snoezelen, Tomatisa)

 

Zadanie 8

 • Rozpoczęcie studiów podyplomowych przez dwóch nauczycieli na kierunkach :
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • integracja sensoryczna i psychomotoryka
 • Realizacja szkoleń związanych z posiadanym sprzętem (EEG Biofeedback)

 

Zadanie 9

Zakupiony został sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do :

 • Terapii Biofeedback RSA
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Sprzęt do terapii integracji sensorycznej
 • Sprzęt gospodarstwa domowego i stolarski
 • Pomoce logopedyczne
 • Sprzęt komputerowy

 

Zadanie 10

 • Zakupiono Testy inteligencji Stanford – Bineta

 

Złożonych zostało pięć wniosków o płatność:

 • Za okres 01.08.2019 – 01.08.2019 –wniosek o zaliczkę w kwocie 144 151,53 zł
 • Za okres 02.08.2019 – 31.10.2019 - sprawozdawczy i rozliczający zaliczkę w kwocie 45 183,53 zł
 • Za okres 01.11. 2019- 30.11.2019-  sprawozdawczy,  o zaliczkę w kwocie 123 874,32 zł i refundację w wysokości  24 197,69 zł. Łącznie 148 072,01 zł
 • Za okres 01.12- 2019 – 31.01. 2020 – sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę oraz o zaliczkę
 • Za okres 01.02.2020 – 30.04.2020 – sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę

 

Wskaźniki Projektu

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji celów projektu:

                                Nazwa wskaźnika

Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

89, w tym 39 K i 50 M

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

45, w tym 42 K i 3 M

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

4

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

4

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

45, w tym 42 K i 3 M

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

4

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie

4

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie

25, w tym 25 K, 0 M

Liczba uczniów objętych wsparciem zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

89, w tym 29 K i50 M


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok