Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
13℃
A+
Tłumacz Google

O PROJEKCIE

 

                  

 

 

 

 

W dniu 15.12.2020 r. podjęta została Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotycząca podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 511 500,00 PLN, zaś dofinansowanie: 9 784 775,00 PLN.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez  11 dolnośląskich JST, w tym Powiat Wrocławski. Liderem Projektu jest Województwo Dolnośląskie.

Umowa Partnerska pomiędzy Liderem a Partnerami została podpisana w dniu 15 września 2020 r. W roku 2019 poprzedziły ją podpisane pomiędzy partnerami Listy Intencyjne.  

 

Wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego: 85 471,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 42 776,25 PLN.

 

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.  Cel ten zostanie osiągnięty  poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia :

  1. staże/praktyki zawodowe u pracodawców, w których udział weźmie 45 uczniów z PZS Nr 1.
  2. cykl zajęć z przedmiotów zawodowych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, w których udział weźmie 56 uczniów PZS Nr 1.

 

Projekt realizowany jest w okresie od  01.03.2020 r. do 31.10.2023 r.

Z ramienia Powiatu Wrocławskiego projekt realizuje Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Realizacja projektu dla uczniów PZS Nr 1 w Krzyżowicach rozpoczęła się grudniu 2020 r. rekrutacją uczniów.

 

                                                                               

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok