Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
słonecznie
14℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo "MOB 2.9"

 

W dniu 27 września 2018 r. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „MOB 2.9”, nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049456. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Asociacion Mundus z Hiszpanii i Stowarzyszeniem Uniser z Włoch.

Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu.

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:
  1. Etap I: przygotowanie
  2. Etap II: Mobilność – realizacja staży (4 tygodnie)
  3. Etap III: Ewaluacja i upowszechnianie


Całkowita wartośćprojektu oraz kwota dofinansowania wynosi 424 186,60 zł.

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu 4 tygodniowe praktyki w Forli we Włoszech oraz w Saragossie w Hiszpanii, odbędzie 37 uczniów PZS 1 w Krzyżowicach w następujących profilach nauczania:

  • technik hotelarstwa - 10 uczniów, Włochy
  • technik hodowli koni - 10 uczniów, Hiszpania
  • technik rolnik - 7 uczniów, Włochy
  • technik weterynarii - 10 uczniów, Hiszpania
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok