Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
słonecznie
14℃
A+
Tłumacz Google

Wizyta delegacji Departamentu Górnego Renu w Polsce - 03-06-06.06.2018 r.

W dniach od 3 do 6 czerwca 2018 r. władze Powiatu Wrocławskiego miały przyjemność gościć na swoim terenie sześcioosobową reprezentację Departamentu Górnego Renu we Francji. W skład delegacji weszli przedstawiciele władz samorządu francuskiego oraz urzędnicy Rady Departamentalnej Górnego Renu. Podczas spotkań zorganizowanych w ramach  wizyty padło wiele pozytywnych i ciepłych słów pod adresem obydwu samorządów. Zarówno przewodnicząca Rady Departamentalnej Górnego Renu Pani Brigitte Klinkert jak i starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki, nie kryli swojego zadowolenia z dotychczasowego przebiegu współpracy, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, równie efektywną jak dotychczas, współpracę partnerską.

Wizyta delegacji Departamentu Górnego Renu w Polsce

W trosce o najsłabszych

Tematem kluczowym tegorocznej wizyty była polityka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach prezentacji działań społecznych prowadzonych przez Powiat Wrocławski francuscy goście odwiedzili placówki prowadzone przez CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, a także Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, zarządzane przez Powiat Wrocławski.

Podczas wizyty w Małkowicach gościom towarzyszył ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej  oraz Pan Marcin Seretny, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. W obecności gospodarzy i zaproszonych gości  przedstawiciele obydwu samorządów dokonali prezentacji swoich działań w zakresie polityki społecznej. Działania Powiatu Wrocławskiego w tym obszarze przedstawiła Pani Arleta Szmigielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Następnie delegacja odwiedziła tutejsze placówki: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom Opieki i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). Na zakończenie na gości czekała bardzo miła niespodzianka – drobne rękodzieło i słodkie upominki własnoręcznie przygotowane przez uczestników WTZ.

Po wizycie w Małkowicach goście udali się do Kątów Wrocławskich, gdzie czekała już na nich Pani Ewa Piotrowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Delegacja francuska miała okazję zapoznać się z bieżącym postępem prac remontowo-budowalnych w placówce, prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020.  Jak podkreślił Jan Bronś, sekretarz Powiatu Wrocławskiego, który na co dzień nadzoruje proces pozyskiwania środków unijnych przez Powiat Wrocławski, jest to jeden z 12 projektów realizowanych obecnie przez Powiatu Wrocławski ze środków UE na łączną kwotę ponad 42 mln zł.

Po wizycie w SOSW przyszedł czas na prezentację Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich (PCUS). Korzystając z gościnności Pani Urszuli Przybyłek, p.o. dyrektora PCUS, goście z Francji odwiedzili najważniejsze budynki placówki, z których cześć znajduje się obecnie w fazie przebudowy, prowadzonej w ramach kolejnego projektu Powiatu realizowanego przy wsparciu środków UE w ramach RPO WD 2014-2020. Obok funkcjonujących już placówek opiekuńczo-wychowawczych, planuje się utworzenie w tym miejscu także: Środowiskowego Domu Samopomocy, Klub Seniora i Mieszkania Chronionego. Dzięki temu  oferta usług społecznych świadczonych przez Powiat Wrocławski już wkrótce ma szansę wzbogacić się o nowe formy wsparcia adresowane głównie do seniorów i usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka.      

Turystyczna i sportowa wizytówka powiatu

Podczas wizyty w Polsce goście z Francji mieli również okazję odwiedzić  Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, Zamek Topacz w Ślęzie, Pałac w Krobielowicach, a także Muzeum Powozów Konnych w Galowicach, gdzie spotkali się z reprezentacją Rady Powiatu Wrocławskiego oraz przedstawicielami gmin z terenu powiatu.

W ramach spotkania w Borzygniewie Pan Hubert Kurdziel, dyrektor OSWiRPW, zaprezentował gościom infrastrukturę ośrodka, a także opowiedział o najważniejszych projektach realizowanych przez jednostkę w takich obszarach jak: edukacja ekologiczna, sport, kultura. Na zakończenie na delegację czekała jeszcze jedna niespodzianka – szybki instruktaż nauki pływania na desce windsurfingowej, przeprowadzony przez przedstawiciela tutejszej Szkoły Windsurfingu z udziałem … Brigitte Klinkert, przewodniczącej Rady Departamentalnej Górnego Renu.

Spojrzenie w przyszłość

Współpraca Powiatu Wrocławskiego z Departamentem Górnego Renu prowadzona jest od ponad 17 lat. Jej  efektem jest realizacja wielu ważnych projektów w takich obszarach jak: polityka społeczna, ochrona środowiska, gospodarka, turystyka, edukacja, kultura, sport.

Tegoroczna wizyta partnerska przedstawicieli Górnego Renu ugruntowała wzajemną wolę kontynuowania współpracy, co potwierdzili członkowie Komisji Mieszanej, na posiedzeniu, które jest nieodłącznym elementem każdej wizyty partnerskiej.  Tegoroczne spotkanie Komisji otworzył starosta Roman Potocki, dziękując za dotychczasowe efekty współpracy i wyrażając jednocześnie nadzieję na jej dalszą kontynuację.  W spotkaniu uczestniczyli francuscy i polscy członkowie Komisji Mieszanej: wicestarosta Waldemar Szczykutowicz oraz radni: Krzysztof Dworak i Paweł Filipczak. Powiat Wrocławski na posiedzeniu reprezentował ponadto Jan Bronś, sekretarz Powiatu Wrocławskiego.  

Radni z Komisji Mieszanej radni bardzo pozytywnie ocenili dotychczasowy bilans polsko-francuskiej współpracy, a także przedstawili kilka propozycji na jej dalszą kontynuację. Obok zaproszenia delegacji powiatu do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym we Francji, pojawił się  również  pomysł zorganizowania w przyszłym roku w Górnym Renie wizyty studyjnej poświęconej działaniom na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.  Kto wie, może po tej wizycie kolejne działania Powiatu Wrocławskiego w tym obszarze będą wzorowane na francuskich rozwiązaniach?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok