Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
słonecznie
14℃
A+
Tłumacz Google

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka – konkurs 2020

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka” dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Wniosek o o dofinansowanie zadania na rozbudowę drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa w m. Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gm. Długołęka został złożony w dniu 13.08.2020r w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych).  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 22.04.2021r. Powiat Wrocławski na realizację inwestycji otrzymał dofinansowanie.

Wartość dofinansowania robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2 344 731,68 zł (w zakresie kosztów kwalifikowanych), natomiast ostateczna wartość zadania wyniosła 5 978 444,27 zł.

 

Zakres rzeczowy i okres realizacji zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji objął roboty budowlane polegające na rozbudowie na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim. Inwestycja zrealizowana została na odcinku drogi o długości 1,45 km. Realizacja objęła wykonanie robót drogowych, polegających na rozbudowie istniejących pasów jezdni drogi powiatowej do szerokości zgodnych z obowiązującymi przepisami (6,0 m), przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągów komunikacyjnych m.in. chodników (około 600mb) i ścieżki pieszo-rowerowej (około 715mb), dostosowanie konstrukcyjne i wysokościowe zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych (2 sztuki), przepustów pod drogą, poboczy i rowów. Ponadto zakres obejmował prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, teletechniczne oraz rozbiórkę elementów pasa drogowego oraz obiektów tj. ogrodzeń, wiat przystankowych, budynku gospodarczego jak również nasadzenie drzew i obsadzenie terenów zielonych.

Wykonawcą robót budowlanych była  firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław. Nadzór nad inwestycją w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadziła firma AREX Obsługa Inwestycji Czesława Król z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 26, 54-033 Wrocław.

Inwestycja jest zakończona. Okres realizacji zadania obejmował czas od lipca 2021 r. do czerwca 2022r.

 

Cele inwestycji:

  • Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego
  • Dostosowanie odcinka drogi do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami  technicznymi dla klasy drogi – Z.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów (budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zatok autobusowych, realizacja elementów oznakowania i bezpieczeństwa ruchu).
  • Poprawa przepustowości.
  • Aktywacja gospodarcza i rozwój gospodarczy regionu.

 

Osiągnięte efekty w wyniku realizacji zadania:

  • Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez rozbudowę drogi do parametrów pozwalających na bezpieczne poruszanie się pieszych, rowerzystów, pojazdów po drodze powiatowej w stronę powiatu trzebnickiego i miasta Wrocławia.
  • Podniesienie standardów technicznych drogi powiatowej.
  • Zwiększenie możliwości obsługi transportu zbiorowego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok