Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
22℃
A+
Tłumacz Google

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel.: 71 72 21 822
fax: 71 72 22 745

e-mail: eks@powiatwroclawski.pl


Dyrektor Wydziału

Agnieszka Kosztyło-Pałys
pok. 433

 
Referat ds. oświaty
 • Kierownik referatu Piotr Kawa
  71 72 21 841 pok. 438
 • Główny specjalista Małgorzata Lewandowicz
  71 72 21 743 pok. 437
 • Inspektor Anna Dorosz
  71 72 21 742 pok. 437
 • Podinspektor Bartłomiej Klimek
  71 72 21 842 pok. 438
 
Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej
 • Główny specjalista Marta Pietruszewska
  71 72 21 843 pok. 435
 • Podinspektor Maria Szczęsna
  71 72 21 844 pok. 435
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia powiatowych szkół i placówek kształcenia specjalnego, szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz sprawowania nadzoru finansowo-administracyjnego nad ich działalnością;

2) ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;

3) nadzoru nad prawidłowością arkuszy organizacji pracy szkół;

4) powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oraz odwoływania z tych stanowisk;

5) spraw nauczycieli w tym awans zawodowy, doskonalenie zawodowe, ocena pracy, przyznawanie nagród i odznaczeń;

6) realizacji obowiązku zapewnienia nauczycielom szkół i placówek oświatowych osiągania średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

7) zapewnienia uczniom odpowiedniej formy kształcenia specjalnego;

8) kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

9) naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych;

10) prowadzenia oraz kontroli bazy danych oświatowych;

11) pozyskiwania środków finansowych, w tym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych;

12) prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

13) dotowania niepublicznych jednostek oświatowych; 

14) sporządzania raportów o stanie realizacji zadań oświatowych;

15) opracowywania koncepcji wsparcia uzdolnionej młodzieży i realizacji programów stypendialnych;

16) ochrony dóbr kultury i zabytków;

17) organizowania działalności kulturalnej;

18) tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej;

19) nadzoru nad Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego;

20) współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Wydziału.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok