Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
20℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

W dniu 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu podpisania została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Cel projektu - ochrona środowiska a przede wszystkim powietrza poprzez  zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (PZS nr 1). Działania termomodernizacyjne oraz przebudowa i modernizacja systemu grzewczego przełożyły się bowiem na ograniczenie lub wyeliminowanie  emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej z spalaniem węgla kamiennego. Efektem realizacji projektu była oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny.

Całkowita wartość projektu - ok. 3,55 mln zł, kwota dofinansowania - ok.1,6 mln zł

Zakres rzeczowy - prace obejmowały termomodernizację dwóch budynków wchodzących w skład PZS nr 1 w Krzyżowicach (sali gimnastycznej i internatu), a także modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz). 

Realizacja projektu poprzez modernizację systemu grzewczego i termomodernizację budynków przyczyniła się do poprawy warunków i komfortu nauczania w szkole, co doprowadziło do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem bazy oświatowej i jej eksploatacją.  Dodatkowo należy podkreślić, że modernizacja energetyczna wpłynęła na poprawę stanu technicznego dziedzictwa kultury, ponieważ obiekty szkoły znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Okres realizacji od 20.02.2017 do 31.12.2018 r.

Okres trwałości projektu - 18.05.2024 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok