Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
deszcz
19℃
A+
Tłumacz Google

1. O projekcie

Projekt partnerski pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” 

Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 powiatami woj. Dolnośląskiego, w tym Powiatu Wrocławskiego.

 

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0005/23

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”

Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

Wartość projektu: 24 999 456,46 PLN

Wysokość Wkładu Funduszy Europejskich: 17 497 224,27 PLN

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

  1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
  2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o BDOT500, GESUT.
  3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok