Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
16℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

 Logotypy

PROJEKT „Modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020: Program Grantowy Cyfrowy Powiat nabór nr 1

 

Numer Wniosku o Dofinansowanie: 5340

Beneficjent: Powiat Wrocławski

Wartość projektu ogółem: 100 000,00 PLN  

Wartość dofinansowania ogółem: 100 000,00 PLN

Okres realizacji: refundacja kosztów poniesionych w 2021 r.

Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 24.08.2022 r.

Wniosek został przyjęty do realizacji i uzyskał 100% dofinansowanie.

Umowa o powierzenie grantu została podpisana w dniu 2.11.2022r.

Grant jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Ośi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:100 000 PLN, natomiast dofinansowanie wynosi: 100 000 PLN.

Z ramienia Powiatu Wrocławskiego merytorycznie projekt realizuje Zespół ds. Informatyki:

1. Paweł Ossuch - Kierownik Zespołu

2. Piotr Rudziński

Grant w ramach Programu „Cyfrowy Powiat” zostanie wykorzystany na modernizację infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez doposażenie urzędu w nowy sprzęt komputerowy. Ponadto przeprowadzona zostanie techniczna Diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu powiatowego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności Starostwa Powiatowego we Wrocławiu do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych oraz rozszerzenie systemu pracy zdalnej.

Wniosek obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w listopadzie 2021r. na zakup sprzętu komputerowego: zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych.

W momencie wybuchu pandemii SARS-CoV-2 musieliśmy się zmierzyć z wieloma problemami związanymi z koniecznością uelastycznienia organizacji pracy Urzędu. Oddanie do użytku nowych komputerów stacjonarnych oraz notebooków pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa poszczególnych komponentów i całego systemu informatycznego, oraz możliwość zastosowania zabezpieczeń kryptograficznych.

Efektem powyższych działań jest rozwój potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Ulepszenie i zwiększenie cyfryzacji Starostwa Powiatowego ma również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników samorządowych. Stanowi istotne wsparcie w zakresie realizacji e-usług publicznych.

 

Poniżej podajemy link do strony  Programu Cyfrowy Powiat:

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat

Baner

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok