Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
21℃
A+
Tłumacz Google

Postęp realizacji projektu

Logo Funduszy Europejskich, Herb Dolnego Śląska, Logo Uni Europejskiej

 

30 października 2018 r. zakończenie realizacji Projektu

5 października 2018 r. szkolenia w ramach zadania Budowa i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów, w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

3-5 października 2018 r. odbiór produktów związanych z wdrożeniem e-usług publicznych wraz z budową POK

26 września 2018 r. konferencja podsumowujaca projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

31 sierpnia 2018 r. szkolenie dla pracowników PODGiK z zakresu realizacji i obsługi usług elektronicznych, komponentu e-usług Systemu PZGiK oraz POK

31 sierpnia 2018 r. zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na budowę i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów w związku z uchyleniem się oferenta od podpisania umowy

22 sierpnia 2018 r. informacja o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem był wybór firmy prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla administratorów

11-13 sierpnia 2018 r. dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zamówienia pn. Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

8 sierpnia 2018 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Budowa i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów

10 lipca 2018 r. informacja o unieważnieniu postępowania (po przeprowadzeniu kilku postępowań uzupełniających) na pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w powiatach Kłodzkim, Średzkim, Wołowskim i Wrocławskim

6 lipca 2018 r. wyłonienie wykonawcy na zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” - dla powiatu wyłoniono konsorcjum firm COMP S.A. i Geomatyka Kraków s.c.

14 czerwca 2018 r. informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – dla powiatu wyłoniono konsorcjum firm COMP S.A. i Geomatyka Kraków s.c.

14 marca 2018 r. pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

14 marca 2018 r. informacja o anulowaniu zapytania oferowego w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

9 marca 2018 r. zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

6 marca 2018 r. informacja z otwarcia ofert dotyczących pozyskania danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG" - unieważnienie postępowania w zakresie 9 części, w tym częśi dotyczącej Powiatu Wrocławskiego (7 marca 2018 r.)

20 lutego 2018 r. publikacja zamówienia publicznego dotyczącego pozyskania danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG"

1 lutego 2018 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej Projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Wybrano ofertę firmy Agencja Reklamowa dsk Sp. z o.o. z Warszawy

7 grudnia 2017 r. zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT

17 listopada 2017 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) - Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500 i GESUT). Wybrano ofertę konsorcjum firmy OPGK Rzeszów S.A. z Rzeszowa (Lider) i SmallGIS Sp. z o.o. z Krakowa

20 października 2017 r. zapytanie Ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest "Wybór Wykonawcy kampanii promocyjnej projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG"

5 października 2017 r. zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT

4 października 2017 r. publikacja zapytania ofertowego w celu oszacowania wartości zamówienia na: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT

29 września 2017 r. ponowna publikacja ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)

18 września 2017 r. informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT).

30 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 52/2017 Starosty Powiatu Wrocławskiego powołany został Zespół Roboczy do spraw Projektu PEUG pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” składający się z pracowników Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

1 sierpnia 2017 r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT).

12 lipca 2017 r. Uchwałą Nr 101/2017 Zarządu Powiatu Wrocławskiego przekazano Powiatowemu Zakładowi Katastralnemu we Wrocławiu do realizacji zadania Powiatu Wrocławskiego wynikające z Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (RPO WD).

30 maja 2017 r. wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG. Wybrano ofertę firmy ITTI Sp. z o.o. z Poznania.

27 marca 2017 r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu, którego przedmiotem jest: wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG.

24 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego: Jarosław Dudkowiak, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Mariusz Dzumyk Członek Zarządu ZPWD wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, podpisali Umowę o dofinansowanie projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG, w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1.E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne; E-usługi i otwarte zasoby publiczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 51 512 401, 87 zł.

Więcej informacji na: http://www.zpwd.glogow.pl/index.php/aktualnosci

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok