Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
20℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  Działanie 2.8 Rozwój usług Społecznych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Wnioskodawca: Powiat Wrocławski, Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu 
  • Wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego: 367 845 PLN
  • Wartość dofinansowania dla Powiatu Wrocławskiego: 310 019,77 PLN – środki unijne
  • Wartość dofinansowania dla Powiatu Wrocławskiego: 57 825,23 PLN – środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Data realizacji projektu: lipiec – sierpień 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie lipiec - sierpień 2020 r. jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”. 

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią
    (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok