Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
22℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu pt. "Rozwój szansą na przyszłość"

 

W dniu 29.09.2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Zarząd Fundacji Eudajmonia jako Partner Wiodący oraz Zarząd Powiatu Wrocławskiego jako Partner Projektu, podpisali z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, nr RPDS.10.02.02-02-0006/17. Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic oraz 45 nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach, poprzez udział uczniów/uczennic w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno-zawodowym i wzmocnionej opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz udziału nauczycieli/nauczycielek w kursach i szkoleniach.

 W projekcie  zrealizowano następujące  zadania:

1. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Logopedia z elementami komunikacji alternatywnej;

b. SI – aktywność ruchowa prowadzona w formie zabawy;

c. EEG Biofeedback; d. Rehabilitacja i masaż;

e. Terapia ręki;

f. Indywidualna terapia rozwijająca myślenie matematyczne;

g. Zajęcia z psychologiem;

h. RSA Biofeedback.

2. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Logopedia z elementami AAC;

b. SI – aktywność ruchowa w formie zabawy;

c. EEG Biofeedback;

d. Tomatis – stymulowanie dźwiękami CUN;

e. Terapia ped. z uwzględnieniem elementów behawioralnych;

f. Terapia czaszkowo-krzyżowa;

g. Zajęcia z psychologiem;

h. Rehabilitacja i masaż.

3. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Dogoterapia;

b. Hipoterapia;

c. Kółko humanistyczne;

d. Kółko Małych Wynalazców;

e. Zajęcia w pracowni ceramiki;

f. Zajęcia informatyczno-matematyczne;

g. Taniec sportowy i terapia tańcem.

4.  Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów:

a. Dogoterapia;

b. Hipoterapia;

c. Muzykoterapia;

d. Taniec sportowy i terapia tańcem;

e. Basen i hydroterapia.

5.  Wsparcie pedagogiczne dla uczniów ZSS w Wierzbicach i SOSW w Kątach Wrocławskich.

W ramach zadania  przeprowadzona została diagnoza uczniów, dokonana przez zespół składający się z 4 specjalistów, w efekcie której powstały programy terapeutyczne dla uczniów, a następnie zostały one zrealizowane przez kadrę SOSW i ZSS. Monitorowaniem wdrażania programu terapeutycznego zajmował się  oligofrenopedagog przydzielony każdemu uczniowi.

6. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w ZSS w Wierzbicach oraz SOSW w Kątach Wrocławskich.

W ramach zadania  zrealizowane zostały następujące zajęcia dla nauczycieli:

a. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju;

b. Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju;

c. Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwoju;

d. Stosowana analiza zachowania;

e. Seksualność osób z autyzmem,

f. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem;

g. Neurologopedia;

h. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w przedszkolu i klasach I-III;

i. Biofeedback oddechowy RSA;

j. Integracja odruchów pierwotnych wg S. Goddard dla dzieci ze specjalnymi potrzebami;

k. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna;

l. Kurs dla Instruktorów Masażu Shantala;

ł. Terapia NeuroTaktylna;

m. Integracja odruchów ustno-twarzowych;

n. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych;

o. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemów z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam";

p. Kinezjotaping w logopedii;

r. Makaton – Program Językowy;

s. Innowacyjne metody pracy z dziećmi.

7. Doposażenie gabinetów w ZSS w Wierzbicach w pomoce terapeutyczne.

W ramach zadania zostały doposażone następujące gabinety w ZSS w Wierzbicach:

a. Pracownia BIofeedback; b. Pracownia psychologiczna; c. Pracownia logopedyczna; d. Pracownia ceramiczna; e. Pracownia informatyczna; f. Gabinet integracji sensorycznej.

8. Doposażenie gabinetów w SOSW w Kątach Wrocławskich w pomoce terapeutyczne.

W ramach zadania zostały doposażone następujące gabinety w SOSW w Kątach Wrocławskich: a. Pracownia psychologiczna; b. Sala Integracji Sensorycznej; c. Gabinet logopedy i pedagoga behawioralnego; d. Gabinet do stosowania Metody Tomatisa.


Całkowita wartość projektu - 853.748,25 zł, kwota dofinansowania projektu - 798.748,25 zł.

Fundacja Eudajmonia - Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski - Partner Projektu  zrealizowały projekt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok