Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
17℃
A+
Tłumacz Google

Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka

Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka

Logo RFRD Sobótka

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 8 lutego 2023 r. w  odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania polegający m.in. wyłącznie na remontach dróg powiatowych. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru – 20 lipca  2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 3 października 2023 r. przez przedstawicieli Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 2.111.728,33 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to  1.055.864,16 PLN zł – co stanowić będzie maksymalnie do 50 % dofinansowania wartości zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Wykonanie remontu nawierzchni drogi w celu odtworzenia stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1994D. Odcinek objęty remontem dł. ok. 1,1km, na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka. Przedmiotowy remont prowadzić będzie do przywrócenia nośności istniejącej nawierzchni, jej zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, w tym poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Podstawowy zakres prac:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4cm,

- ułożenie nowego pakietu warstw bitumicznych (w. profilująca o śr. gr. 5cm + w. ścieralna o gr. 4cm),

- wymiana nawierzchni na chodnikach,

- wymiana krawężników,

- wzmocnienie poboczy kruszywem,

- odnowa oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie obejmowało również remont drogi dla pieszych i remont poboczy.

 

OKRES REALIZACJI: lata 2023 - 2024

 

CEL ZADANIA:

Realizacja zadania:

-  stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego i pieszego,

- poprawa bezpieczeństwa na dojściu do szkoły i przystanku autobusowego zlokalizowanych w bezpośrednim położeniu drogi,

- poprawa przepustowości drogi.

Droga powiatowa nr 1994D łączy komunikacyjnie dwa powiaty – Wrocławski i Świdnicki. Stanowi bezpośredni dojazd do szkoły i dworca autobusowego. Ma duże znaczenie w życiu codziennymi mieszkańców, jak i dla rozwoju całego regionu. Droga prowadzi od m. Sobótka  do Marcinowic.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Mapka lokalizacyjna Sobótka RFRD

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

  • 8 lutego 2023 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 20 lipca 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - wybór zadania Powiatu Wrocławskiego do dofinansowania
  • 3 października 2023 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 25 października 2023 r. - podpisanie umowy z firmą GM Roads Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Wartość umowna realizowanych robót drogowych wynosi ok. 2,1 mln zł
  • 13 listopada 2023 r. - oficjalne "wkopanie pierwszej łopaty" w związku z rozpoczęciem realizacji zadania.
  • listopad 2023 r. - marzec 2024 r. - realizacja zadania
  • marzec 2024 r. - zakończenie zadania
Zadanie zostało zakończone w marcu 2024 r. Wartość robót zamknęła się w kwocie 2 051 877 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 025 938 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych.

 

PROMOCJA ZADANIA:
 

 Tablica pamiątkowa Sobótka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok