Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - ZAINWESTUJ W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Ostatnie lata były bardzo dobrym czasem dla Powiatu Wrocławskiego, który obecnie jest pozycjonowany jako jeden z najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce. Świadczą o tym liczne słowa uznania i certyfikaty jakości przyznane samorządowi, w tym zajęcie I miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok.

Zdaniem włodarzy Powiatu Wrocławskiego silny, sprawnie funkcjonujący i otwarty na rozwój samorząd terytorialny to fundament nowoczesnej demokracji oraz państwa przyjaznego obywatelom. Naturalnym jest, że samorządy dążą  do poprawy jakości życia mieszkańców na swoim obszarze oraz wzmacniania potencjału gospodarczego. Dzięki wysiłkom podejmowanym przez lokalne władze, powstaje wiele społecznie potrzebnych projektów, przedsięwzięć i inwestycji. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie kapitał ludzki, finansowy, racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz dywersyfikacja potrzeb mieszkańców, na której koncentrują się władze Powiatu Wrocławskiego, dostrzegając potrzebę rozwoju w wielu obszarach takich jak infrastruktura drogowa, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, oświata, pomoc społeczna i promocja zdrowia, a także sport, rekreacja i integracja oraz  rozwój gospodarczy. 

Lokalni włodarze dostrzegając ogromny potencjał i znaczenie promocji gospodarczej prowadzący do harmonijnego rozwoju inwestycyjnego od lat podejmują kompleksowe działania w ramach tworzenia przyjaznego klimatu dla biznesu. Stworzenie dogodnych warunków do inwestowania na tym obszarze nie byłoby możliwe bez współpracy między władzami lokalnymi, przedstawicielami środowisk gospodarczych i instytucjami otoczenia biznesu. Priorytetem tych starań jest ukazanie Powiatu Wrocławskiego jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera.

Obszar powiatu wrocławskiego to jeden z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce, czego potwierdzeniem jest ulokowanie na tym terenie wielu rodzimych gigantów i największych międzynarodowych korporacji tj. AmazonLG ChemMondelezIKEAProLogisNestlé PurinaSelgrosMakro i wiele innych.

Zdjęcie z lotu ptaka na węzeł komunikacyjny drogi A8

Co przyczynia się do tak dużego zainteresowania inwestorów? Niewątpliwym atutem tego obszaru jest mnogość czynników interesujących przedsiębiorców lokujących swoje firmy. Zaliczyć do nich można atrakcyjne położenie w aglomeracji wrocławskiej, wysokie standardy lokalnej infrastruktury, dostęp do wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry oraz proinwestycyjne nastawienie władz lokalnych. Potencjał powiatu ma swoje odzwierciedlenie w korzystnych danych makroekonomicznych, liczbie i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji lokalnych samorządów w rankingach atrakcyjności gospodarczej. Niewątpliwym walorem jest również profesjonalna i skuteczna administracja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, starając się ograniczyć do niezbędnego minimum formalności i tym samym szybko i skutecznie zrealizować cały proces inwestycyjny.

Równie ważna z punktu widzenia atrakcyjności gospodarczej jest stosunkowo niewielka odległość powiatu od granic z Niemcami (144 km) i Czechami (86 km). Dolny Śląsk posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci komunikacyjnych (lądowych, wodnych i powietrznych) w kraju. Powiat wrocławski stanowi obszar przecinania się i przebiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu. Te główne przebiegają przez gminy: Kobierzyce, Długołęka i Kąty Wrocławskie, łącząc je również ze stolicą województwa, co sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej i napływowi inwestycji. Dzięki autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz rozbudowywanej południowo-wschodniej obwodnicy możliwe jest swobodne przemieszczenie się w każdy zakątek powiatu bez zbędnego wjazdu do stolicy Dolnego Śląska. Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Sztandarowym przykładem wykorzystania szans, jakie stwarza takie położenie jest tzw. „węzeł bielański”, przy którym znajdują się jedne z największych centrów handlowych w Polsce, wciąż przyciągające nowych inwestorów. Na tym obszarze w miejscowości Krzyżowice – Wierzbica / Małuszów ulokowany jest także jeden ze sztandarowych terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego ok. 80 - hektarowy grunt, którego blisko 45 ha objęte jest granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mając na uwadze ciągły rozwój infrastruktury, Powiat Wrocławski w latach 2020 - 2021 zrealizował budowę drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 w celu skomunikowania  przyległych, do nowo wybudowanej drogi, terenów inwestycyjnych.

Zaufanie tak wielu przedsiębiorców niewątpliwie jest motywacją do dalszych, proinwestycyjnych działań, dlatego władze powiatu wciąż podejmują szereg zabiegów z myślą o obecnych jak i przyszłych inwestorach, m.in. dbają o integrację lokalnych środowisk gospodarczych i dostosowując ofertę edukacyjną szkołach Powiatu Wrocławskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest chociażby spotkanie Starosty Romana Potockiego z Dyrektorem LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. ds. Biznesu Yong Girl Lee na temat wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy, określenia dalszych działań na rzecz już funkcjonującej klasy patronackiej utworzonej w poprzednim roku szkolnym, a także możliwości rozwoju i kierunków dalszej współpracy.

Bezpośrednie sąsiedztwo Wrocławia, jednego z największych ośrodków akademickich (uniwersytety, politechnika oraz wiele wyższych uczelni zawodowych) podnosi bez wątpienia atrakcyjność Powiatu Wrocławskiego w oczach inwestorów, zainteresowanych dobrze wykształconą i wykwalifikowaną kadrą. Dzięki wieloletniej współpracy z wrocławskimi uczelniami wyższymi powiat wrocławski może pochwalić się doskonale wykwalifikowana kadrą pracowniczą, spełniająca wymagania nawet największych i najbardziej wymagających światowych firm.

Powiat Wrocławski to również idealne zaplecze do życia, mieszkania i odpoczynku dla pracowników. Ze swoimi wyjątkowymi walorami przyrodniczymi - Górą Ślężą i zbiornikiem Mietkowskim, powiat zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku, rozwoju turystyki i rekreacji. Zabytkowe pałace, zamki, kościoły oraz historyczne miejsca pamięci narodów przyciągają każdego roku tysiące turystów.

Zdjęcie z lotu ptaka na plażę w Borzygniewie

Bogaty zasób atrakcji zlokalizowanych na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, będącego doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek ze względu m.in. na ofertę Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty inwestycynej Powiatu Wrocławskiego:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Przybylska (71) 72 21 754
e-mail: malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok