Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
17℃
A+
Tłumacz Google

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1956D DO DZIAŁKI GMINNEJ NR 146/1 DR W M. WILCZKÓW, GM. ŻÓRAWINA – konkurs 2021


Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina” dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Wniosek o dofinansowanie zadania na rozbudowę drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina został złożony w dniu 25.08.2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  W wyniku uzyskanych oszczędności w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022, możliwe było zawarcie umowy o dofinansowanie na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Wojewodą Dolnośląskim. Stosowna Umowa została zawarta z dniem 4 listopada 2022r.

Wartość dofinansowania robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2 086 762,06 zł (w zakresie kosztów kwalifikowanych), natomiast ostateczna wartość zadania wyniosła 5 183 036,15 zł.

 

Zakres rzeczowy i okres realizacji zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji objął roboty budowlane polegające na rozbudowie na odcinku o długości 993 mb. W ramach zadania powstało 587 mb ciągów pieszych - chodników. Wykonano odwodnienie powierzchniowe do rowów oraz istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę konstrukcji jezdni, dostosowanie konstrukcyjne i wysokościowe zjazdów, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie przepustów pod drogą, poboczy i rowów, przebudowę 3 skrzyżowań, budowę zatoki autobusowej. Ponadto zakres obejmował również prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, teletechniczne oraz nasadzenie drzew i obsadzenie terenów zielonych. Przebudowywany odcinek drogi ma charakter ponadlokalny, prowadzi w stronę Wrocławia, jest również ciągiem łączącym miejscowości Gminy Żórawina z drogą krajową nr 8 oraz z drogami wojewódzką nr 346, nr 395 i drogą krajową nr 94. Droga 1960D w m. Wilczków stanowi częsty skrót przejazdu dla pojazdów kierujących się poprzez drogę wojewódzka nr 395 z autostrady A4 do drogi krajowej nr 8.

Wykonawcą robót budowlanych była  firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 49, 62-070 Palędzie. Nadzór nad inwestycją w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadziła firma AREX Obsługa Inwestycji Czesława Król z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 26, 54-033 Wrocław.

Inwestycja jest zakończona. Okres realizacji zadania obejmował czas od października 2021r. do października  2022r.

 

Cele inwestycji:

  • Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego
  • Dostosowanie odcinka drogi do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami  technicznymi dla klasy drogi – Z.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów (budowa chodników, zatoki autobusowej, realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi wyspowe)
  • Poprawa przepustowości.
  • Aktywacja gospodarcza i rozwój gospodarczy regionu.

 

Osiągnięte efekty w wyniku realizacji zadania:

  • Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez rozbudowę drogi do parametrów pozwalających na bezpieczne poruszanie się pieszych, pojazdów po drodze powiatowej.
  • Podniesienie standardów technicznych drogi powiatowej.
  • Zwiększenie możliwości obsługi transportu zbiorowego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok