Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
15℃
A+
Tłumacz Google

Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka gm. Sobótka

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1986D ORAZ PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN NA DZ. 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 OBRĘB SOBÓTKA GM. SOBÓTKA

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 sierpnia 2022 r. w  odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków na 2023 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Informację o przyznaniu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, Powiat Wrocławski otrzymał z końcem roku 2023 r. 12.12.2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 15 grudnia 2023 r. przez przedstawicieli Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 4.104.338,00  zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ok. 917.651,48 zł w zakresie kosztów kwalifikowanych.

 

ZAKRES RZECZOWY I OKRES REALIZACJI ZADANIA:

W ramach zadania wykonane zostały roboty drogowe, obejmujące m.in.: przebudowę jezdni do szerokości 6,0 m, budowę poboczy o szerokości 1,0 m, budowę chodnika. Na całej szerokości drogi wykonano nową nawierzchnię, przebudowano zjazdy na posesje. Ponadto wykonano roboty sanitarne,  elektryczne, teletechniczne i rozbiórkowe. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z proj. zagospodarowaniem drogi oraz nowe nasadzenia drzew. Roboty budowlane prowadzone były  na podstawie  dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1986D oraz zgodnie z treścią wszystkich uzgodnień, pozwoleń i opinii załączonych do tej dokumentacji oraz  decyzji nr 1872/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowę linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 1340 mb.

Zadanie obejmuje również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją zadania.

Inwestycja została zrealizowana w roku 2023.

Wykonawcą zadania była firma: EUROVIA POLSKA S.A.

 

CEL ZADANIA:

Podstawowym celem inwestycji było  stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego oraz dostosowanie odcinka drogi do parametrów zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Realizacja inwestycji poprawiła przepustowość  drogi 1986D oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przede wszystkim pieszych i rowerzystów.

Droga powiatowa nr 1986D ma na swoim odcinku bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 8 na terenie gminy Jordanów Śląski poprzez skrzyżowanie w obrębie miejscowości Jordanów Śląski, obejmujące drogi powiatowe nr 1986D, 2075D i drogę krajową. Ponadto, łączy się z drogą powiatową nr 1987D prowadzącą do miejscowości Wilczkowice. Stanowi połączenie gminy Jordanów Śląski z centrum miejscowości Sobótka.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Mapa lokalizacyjna - Sobótka (Warszawska)

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

  • 29 sierpnia 2022 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 23 grudnia 2022 r. - podpisanie umowy z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na wykonanie przedmiotowej inwestycji.
  • 6 lutego 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - umieszczenie zadania na Liście rezerwowej Wojewody Dolnośląskiego
  • 12 grudnia 2023 r. - informacja od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji
  • 15 grudnia 2023 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

ARTYKUŁY PRASOWE:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok