Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
15℃
A+
Tłumacz Google

Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gmina Czernica

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1925D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA Z ODWODNIENIEM NA DZ. NR 292, 384, 363 OBRĘB JESZKOWICE, GMINA CZERNICA

Logo RFRD

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 3 kwietnia 2023 r. w  odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego nabór wniosków  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru – 25 września  2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 7 listopada 2023 r. przez przedstawicieli Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Wojewodę Dolnośląskiego.

Całkowita wartość zadania, po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych wynosiła 1.307.058,05 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 985.635,08 PLN  kosztów kwalifikowanych.

 

ZAKRES RZECZOWY I OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie obejmowało budowę chodnika od działki nr 294/2 do skrzyżowania z ul. Wojnowicką w m. Jeszkowice o długości 460 mb.  W ramach zadania wykonano również m.in. zjazdy do posesji, oraz nasadzenia drzew, wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę infrastruktury teletechnicznej.

Roboty zakończono w IV kwartale 2023r. W październiku 2023 r. podpisano Protokół odbioru końcowego  - roboty wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z zapisami umowy.

Zadanie obejmowało również wydatki związane promocją projektu - w ramach zadania wykonano tablicę informacyjną.

Realizacja zadania – 2023 r.

Stan realizacji: zadanie zakończone w roku 2023.

 

CEL ZADANIA:

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pieszych, poprawa komfortu jakości życia, zapewnienie bezpiecznego dojścia do przystanków i innych generatorów ruchu. Istniejąca jezdnia była wąska, przez co poruszające się pojazdy, zjeżdżały na pobocza, po których poruszali się piesi. Odseparowanie ruchu pieszych poprawiło bezpieczeństwo i ułatwiło korzystanie z infrastruktury drogowej wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Przedmiotowa inwestycja stanowi połączenie dwóch istniejących już części ciągu pieszego. Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych odcinka drogi dla pieszych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego.

 

LOKALIZACJA ZADANIA:

Lokalizacja zadania - Jeszkowice

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W RAMACH ZADANIA:

  • 3 kwietnia 2023 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 15 luty 2023 r. - podpisanie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic na wykonanie robót w ramach zadania
  • 17 marca 2023 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • 9 października 2023 r. - zakończenie robót budowlanych
  • 25 września 2023 r. - rozstrzygnięcie naboru wniosków - wybór zadania Powiatu Wrocławskiego do dofinansowania
  • 7 listopada 2023 r. - podpisanie Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

PROMOCJA ZADANIA:

Tablica - Jeszkowice

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok