Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
17℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

W dniu 17.08.21 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.02-02-0002/20-00 pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Nr projektu  RPDS.02.01.02-02-0002/20-00

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej w zakresie informacji przestrzennej.

Okres realizacji projektu:  2020-12-23  -  2023-10-30

Wartość projektu – 983.363,53 zł, kwota dofinansowania – 821.159,85 zł

 

Przedmiot projektu

  1. utworzenie baz danych BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych) oraz GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) poprzez przetworzenie mapy zasadniczej z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) na obszarze 6 gmin powiatu wrocławskiego tj. Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic oraz Sobótki;
  2. uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków) na obszarze 7 gmin powiatu wrocławskiego tj. Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki oraz Żórawiny;
  3. Modernizacja e-usług udostępniona na 5 poziomie dojrzałości:

1)  Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych GESUT

2)  Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych BDOT500

3)  Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków

4)  Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej

5)  Przyjęcie i realizacja wniosku o udostępnienie zbiorów bazy danych EGiB (bez uwzględnienia danych podmiotowych)

 

Realizacja projektu umożliwiła:

1) Zapewnienie otwartego dostępu do informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego poprzez  digitalizację zasobów PZGiK.

2) Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w postaci elektronicznej.

3) Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych.

4) Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez usprawnienie procesów związanych z automatyzacją udostępniania danych PZGiK oraz ich dostosowaniem do zgodności ze standardami wymiany danych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok