Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
15℃
A+
Tłumacz Google

Informacje ogólne o rezerwie subwencji ogólnej dróg samorządowych w roku 2021

 

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. i tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi coroczny mechanizm wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1530, z późn. zm.).

Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku przeznaczono na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. 

Materiał opracowany w oparciu o informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

W dniu 24 maja 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury podało informację o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2021. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. 

W 2021 roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł, z czego dofinansowanie uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

  • 11 województw na kwotę 59,5 mln zł,
  • 73 powiaty na kwotę 118,5 mln zł,
  • 36 miast na prawach powiatu na kwotę 157,9 mln zł.

 

Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej dróg samorządowych w roku 2021 w wysokości 3.112.532,00 zł na realizację niżej wymienionych inwestycji drogowych:

1)     "Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica – kwota dofinansowania 1.967.321,93

2)     Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D na odcinku ok. 150 m w zakresie budowy chodnika wraz z kładką w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków – kwota dofinansowania 326.740,70

3)     Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów, odcinek 2 - Etap I oraz odcinek 3 - Etap II, gmina Żórawina – kwota dofinansowania 199.643,49 zł

4)     Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski, w zakresie budowy chodnika - Zadanie 1: Etap 1 – kwota dofinansowania 550.988,47 zł

5)     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1971D na odcinku pomiędzy cmentarzem w miejscowości Tyniec Mały a istniejącym chodnikiem w miejscowości Domasław, gm. Kobierzyce – kwota dofinansowania 67.837,41 zł

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok