Poniedziałek, 05 czerwca 2023
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria
słonecznie
13℃
A+
Tłumacz Google

Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1

Przedmiotem inwestycji jest budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich (etap 1) na terenie jednej z gmin położonej we wschodniej części powiatu wrocławskiego, gdzie miałby funkcjonować ośrodek wsparcia z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami i/lub seniorów. Powstanie filii Centrum stanowiłoby odpowiedź na zauważalny wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez placówki zajmujące się profesjonalnie opieką nad ludźmi w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami, a także działające na rzecz osób, których stan zdrowia pozwala na aktywizację społeczną, wykluczonych z uwagi na zamieszkiwanie na obszarach wiejskich. Odbiorcami wsparcia będą wymienione kategorie osób, przede wszystkim mieszkańcy gmin, w których brak jest ośrodków wsparcia dla ww. grup społecznych.

W ramach projektu planuje się budowę nowoczesnego kompleksu, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i spełniającego standardy dostępności, wraz z zagospodarowaniem otoczenia w zieleń i drobną architekturą. Obiekt będzie wyposażony w wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności aktywizującej i rehabilitacyjnej oraz indywidualnego wsparcia terapeutycznego.

 

Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb i  integracja społeczna grup narażonych na wykluczenie społeczne, integracja rodzin takich osób oraz wzajemna wymiana ich doświadczeń.

 

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura społeczna.

 

Wartość projektu etapu 1 - ok. 3 mln zł, w tym wartość dofinansowania ok. 1,5 mln zł (50%).

 

Dla niniejszej inwestycji w dniu 03.08.2022 r. została przez Bank Gospodarstwa Krajowego wystawiona wstępna Promesa. Teraz w przeciągu 9 miesięcy od tej daty, Powiat Wrocławski zobligowany jest do rozpoczęcia postępowania zakupowego – postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania – etapu 1.

 

Logo Polski Ład

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok