Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
20℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu pt. "Czas na Krzyżowice..."

 

W dniu 26 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

 

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Wrocławski. Projekt realizowany będzie
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

 

Na realizację Projektu Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.364.702,07 PLN, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,
w tym zawodową – ZIT WrOF, Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.607.868,84 PLN.

 

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr
1 w Krzyżowicach poprzez dostosowanie wybranych obiektów i pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz doposażenie pracowni. Pracownie zostaną wyposażone
w nowoczesne narzędzia umożliwiające dostosowanie programu nauczania do wymogów rynku pracy i oczekiwań odbiorców, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie adaptacji i doposażenia n/w pracowni:

ü  pracowni przepisów ruchu drogowego

ü  pracowni prosektorium

ü  pomieszczenie stajni z przeznaczeniem na boksy dla zwierząt

ü  pracowni gastronomicznej

ü  pracowni groomera

ü  laboratorium weterynarii

ü  warsztaty do nauki jazdy konnej (ujeżdżalnia, stajnia, siodlarnia, magazyn – paszarnia, wiata).

Wszystkie pracownie, laboratoria i warsztaty dostępne będą dla osób
z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz działania promocyjne.

 

Efekty wykonanych prac będzie można ocenić pod koniec 2022 r., po zakończeniu projektu. Planowana data zakończenia inwestycji – 31.08.2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok