Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

Dobiegła końca realizacja projektu „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”, na który Powiat Wrocławski otrzymał dofinansowanie w czerwcu 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa Edukacja, działanie 10.2, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Wartość projektu opiewa na kwotę 400 405,72 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 338 322,14 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół podstawowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią Covid-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych  terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno-pedagogicznej.

Niniejszy projekt stanowi już tak naprawdę piątą odsłonę wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wrocławski. Wszystko zaczęło się jeszcze w roku 2012, czyli 10 lat temu. Wówczas dla uczniów z ZSS w Wierzbicach prowadzony był projekt pn.: „Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie”, zaś dla uczniów z SOSW w Kątach Wrocławskich „Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”. Projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. W kolejnych latach, już w obecnej perspektywie finansowej realizowane były projekty „Rozwój szansą na przyszłość” oraz „Przyszłość jest nasza”.

W ramach ostatnio realizowanego projektu przewidziano wsparcie dla uczniów z SOSW w Kątach Wrocławskich i dla ich rodziców  oraz wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Uczniowie SOSW otrzymali wsparcie w postaci dodatkowych zajęć indywidualnych wspierających rozwój mowy, rozwój psycho-motoryczny, dodatkowych zajęć grupowych integracja sensoryczna, hipoterapia, muzykoterapia, terapia tańcem, koło gier matematycznych. Udział w zajęciach sportowych oraz wyjazdy na wydarzenia sportowe.

W ramach projektu uczniowie SOSW uczestniczyli w zajęciach na basenie. Jedną z większych atrakcji były wyjazdy edukacyjne do Zoo we Wrocławiu oraz 2 dniowy wyjazd do Dusznik Zdroju. Wsparcie otrzymali również rodzice dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Katach Wrocławskich poprzez udział w warsztatach kompetencji wychowawczych, zajęcia pedagogiczne  w grupie oraz indywidualne wsparcie psychologa.

W Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach wsparciem zostali objęci podopieczni placówki, którzy uczestniczyli w zajęciach wspierających rozwój mowy, psycho-motoryczny oraz dodatkowe zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające zainteresowania uczniów. W ramach projektu odbył się cykl wyjazdów do muzeów, kina, arboretum oraz do Zoo we Wrocławiu.

Projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów i jest ciekawym dopełnieniem programu realizowanego w placówkach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok