Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
21℃
A+
Tłumacz Google

O PROJEKCIE

W terminie od dnia 3 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizowało projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, który został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt zakładał udzielenie grantu na działania będące odpowiedzią na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.  Przewidywał zwiększenie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej, wzmocnienie tych placówek w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz 
w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających. W ramach zawartej w dniu
3 listopada 2020 r. umowy wsparcie otrzymały dwa domy pomocy społecznej z terenu powiatu wrocławskiego:

  • Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach,
  • Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Łączna wysokość pozyskanych środków to 66.748,92 zł, z czego dla Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej to 22.256,50 zł, a dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” 44.492,42 zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok