Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
deszcz
19℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

Logo Funduszy Europejskich, Herb Dolnego Śląska, Logo Uni Europejskiej

 

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

 

Powiat Wrocławski jest Partnerem Projektu pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). Projekt jest realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Partnerstwa, zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG z dnia 22 lutego 2016 r. oraz Umową o dofinansowanie projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG nr RDPS.02.01.01-02-0012/16-00 z dnia 24 lutego 2017 r.

Projekt PEUG jest projektem partnerskim Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD) wraz z 23 powiatami ziemskimi województwa dolnośląskiego: bolesławieckim, dzierżoniowskim, głogowskim, jaworskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim.

Jednym z kluczowych zadań tego przedsięwzięcia jest modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesieniem efektywności działań.

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 51 512 401, 87 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
  1. Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, dostępu do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich poprzez budowę i wdrożenie Portali Obsługi Klienta oraz promocję zbudowanych rozwiązań elektronicznych.
  2. Usprawnienie procesów związanych z udostępnianiem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty.
  3. Usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich.
  4. Podniesienie efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej.
  5. Doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę bazodanową służącą do bezpiecznego przetwarzania danych przestrzennych.
  6. Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD) został powołany obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 17 kwietnia 2013 r. poz. 2631).

Członkami ZPWD jest 26 powiatów: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Przedstawicielami Powiatu Wrocławskiego w ZPWD jest Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Waldemar Szczykutowicz oraz Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu – Pan Marek Stykała.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/28/15 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2015 r., celem Związku jest:

  • tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali,
  • przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (BDOT500),
  • założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  • informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.


link do strony Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok