Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
16℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach

W dniu 24 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, którego Liderem jest Fundacja Fabryka Marzeń, a partnerem Powiat Wrocławski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF.

Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 1,8 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi ponad 1,7 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

W ramach projektu planowane jest wyposażenie placówki w pracownie zawodowe-

językowej i anatomiczno – zootechnicznej oraz zakup sprzętu związanego z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dla uczniów przewidziano szereg form doskonalenia zawodowego, tj.:

  • Podniesienie kompetencji zawodowych poprzez staże zawodowe (80 uczestników),
  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów poprzez kursy kwalifikacyjne, szkolenia i wyjazdy edukacyjne (100 uczestników)

 Projekt ma na celu także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia (30 osób).

Ponadto w ramach projektu zaplanowano także organizację w budynku szkoły 2 konferencji we współpracy z otoczeniem biznesowym i naukowym, których celem jest propagowanie dobrych praktyk.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Krzyżowicach.

Projekt będzie realizowany do 31 października 2020 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok