Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
mżawka
7℃
A+
Tłumacz Google

Trasa nr 2 - Wszystkie drogi prowadzą pod Ślężę

Turystyczne trasy rowerowe z Wrocławia do Sobótki lub na przełęcz Tapadła

 

Trasy do Sobótki i na przełęcz pod Wieżycą

Trasa 1 - Szybka lub awaryjna trasa dojazdowa z Mietkowa

Trasa 2 - Z Wrocławia lub z Kątów Wrocławskich rowerowym szlakiem Eurovelo

Trasa 3 - Z Wrocławia szosą przez Małuszów i Nasławice

Trasa 4 - Z Wrocławia przez Małuszów i Rogów Sobócki

Trasy na przełęcz Tąpadła

Trasa 5 - Szybka lub awaryjna trasa dojazdowa z Mietkowa

Trasa 6 - Z Wrocławia lub z Kątów Wrocławskich rowerowym szlakiem Eurovelo 9

Trasa 7 - Z Wrocławia szosą przez Małuszów i Nasławice

 

Trasy do Sobótki i na przeł. pod Wieżycą

Trasa 1:

Szybka lub awaryjna trasa dojazdowa z Mietkowa - do Mietkowa pociągiem

Przebieg trasy:

[0.0 km] Mietków PKP - [3.0 km] Maniów - [7.2 km] Tworzyjanów - [8,4 km] Garncarsko - [12,7 km] Sobótka - [14,8 km] przeł. pod Wieżycą

Długość trasy:

ok. 12-15 km

Opis trasy:

Nawierzchnia asfaltowa na całej długości.

Uwaga: W Tworzyjanowie przekraczamy w poprzek bardzo ruchliwą drogę krajową DK35. Należy zachować szczególną ostrożność!

 

Trasa 2:

Z Wrocławia lub z Kątów Wrocławskich rowerowym szlakiem Eurovelo 9

Przebieg trasy:

wyjazd z Wrocławia

[0.0 km] ul. Klecińska - ul. Krzemieniecka - ul. Zagony - ul. Mińska lub ul. Strzegomska - ul. Mińska

dalej:

[3.0 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [7.0 km] Krzeptów - [9.8 km] Kębłowice - [11,1 km] Skałka - [12,8 km] Małkowice - [17,0 km] Sadowice - [20,7 km] Wszemiłowice - [23,7 km] Kąty Wrocławskie PKP - [26,1 km] Nowa Wieś Kącka - [31,0 km] Stróże - [34,0 km] Wawrzeńczyce - [35,0 km] Mietków PKP -

i dalej jak Trasa 1 do Sobótki

Długość trasy:

ok. 48-50 km

Opis trasy:

Nawierzchnia asfaltowa, jedynie na odcinku Małkowice-Sadowice skrót drogą gruntową lub nieco dłuższy objazd szosą.

 

Trasa 3:

Z Wrocławia szosą przez Małuszów i Nasławice

Przebieg trasy:

wyjazd z Wrocławia

ul. Strzegomska - [0.0 ] ul. Mińska lub ul. Krzemieniecka - ul. Zagony - ul. Mińska

i dalej:

Trasa 3A:

[1,2 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [6.0 km] Smolec - [8,7 km] Pietrzykowice - [11.0 km] węzeł A4 - [14,2 km] Małuszów - [16,6 km] Krzyżowice - [19,4 km] Gniechowice - [20,7 km] Żurawice - [22,3 km] Pustków Żurawski - [23,6 km] Solna - [26,3 km] Ręków - [31,3 km] Nasławice - [36,4 km] Sobótka - [38,4 km] przeł. pod Wieżycą

lub objazdem węzła autostrady A4 przez Bliż i Strzeganowice:

Trasa 3B:

[1,2 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [6.0 km] Smolec - [8,7 km] Pietrzykowice - [11.0 km] Bliż - [12,4 km] Biskupice - [14,4 km] Strzeganowice - [16,5 km] Małuszów - [18,9 km] Krzyżowice - [21,7 km] Gniechowice - [22,9 km] Żurawice - [24,5 km] Pustków Żurawski - [25,9 km] Solna - [26,6 km] Ręków - [33,5 km] Nasławice - [38,7 km] Sobótka - [40,7 km] przeł. pod Wieżycą

Długość trasy:

Trasa 3A wariant podstawowy do Sobótki: ok. 39 km

Trasa 3B wariant przez Strzeganowice do Sobótki: ok. 41 km

Opis trasy:

W większości nawierzchnia asfaltowa, jedynie na odcinku Biskupice-Strzeganowice utwardzona droga gruntowa.

Uwaga: Odcinek pomiędzy Pietrzykowicami a Małuszowem można pokonać jadąc bezpośrednio przez węzeł autostrady A-4 i wzdłuż zakładów produkcyjnych LG w Biskupicach. Należy jednak wziąć pod uwagę, że trasa ta w dni powszednie, a niekiedy nawet i w weekendy jest bardzo ruchliwa i niezbyt bezpieczna. Dlatego zaproponowano nieco dłuższy objazd z Pietrzykowic przez Bliż, Biskupice i Strzeganowice.

Uwaga: W Małuszowie przekraczamy w poprzek bardzo ruchliwą drogę krajową DK35. Należy zachować szczególną ostrożność!

 

Trasa 4:

Z Wrocławia przez Małuszów i Rogów Sobócki

Przebieg trasy:

wyjazd z Wrocławia

ul. Strzegomska - [0,0 km] ul. Mińska lub ul. Krzemieniecka - ul. Zagony - ul. Mińska

i dalej:

Trasa 4A:

[1,2 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [6.0 km] Smolec - [8,7 km] Pietrzykowice - [11.0 km] Bliż - [12,4 km] Biskupice - [14,4 km] Strzeganowice - [16,5 km] Małuszów - [18,9 km] Krzyżowice - [21,7 km] Gniechowice - [24,3 km] Górzyce - [25,8 km] Olbrachtowice - [28,7 km] Mirosławiczki - [31,8 km] Rogów Sobócki - [35,9 km] Sobótka - [37,8 km] przeł. pod Wieżycą

lub z Olbrachtowic do Rogowa Sobóckiego przez:

Trasa 4B:

[1,2 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [6.0 km] Smolec - [8,7 km] Pietrzykowice - [11.0 km] Bliż - [12,4 km] Biskupice - [14,4 km] Strzeganowice - [16,5 km] Małuszów - [18,9 km] Krzyżowice - [21,7 km] Gniechowice - [24,3 km] Górzyce - [25,8 km] Olbrachtowice - [28,2 km] Ręków - [30,2 km] Stary Zamek - [32,1 km] Michałowice - [34,3 km] Rogów Sobócki - [38,3 km] Sobótka - [40,3 km] przeł. pod Wieżycą

Długość trasy:

przez Mirosławiczki do Sobótki: ok. 38 km

przez Stary Zamek do Sobótki: ok. 40 km

Opis trasy:

Do Gniechowic jak na trasie 3.

Częściowo nawierzchnia asfaltowa, utwardzona droga gruntowa na odcinku Biskupice-Strzeganowice, droga polna od Gniechowic przez Górzyce do Olbrachtowic. W Olbrachtowicach droga brukowana.

Końcowy fragment trasy przez Rogów Sobócki do Sobótki prowadzi bardzo ruchliwą główną (szczególnie w słoneczne weekendy) drogą dojazdową do Sobótki. Tu można skorzystać z wybudowanej niedawno drogi dla pieszych i rowerów, prowadzącej wzdłuż głównej trasy.

 

Trasy na przełęcz Tąpadła

Trasa 5:

Szybka lub awaryjna trasa dojazdowa z Mietkowa - do Mietkowa pociągiem

Przebieg trasy:

[0.0 km] Mietków PKP - [3.0 km] Maniów - [7.2 km] Tworzyjanów - [8,4 km] Garncarsko - [10,5 km] Strzeblów - [11,7 km] Sobótka Zachodnia - [16,6 km] Sady - [21,2 km] przeł. Tąpadła

Długość trasy:

ok. 21 km

Opis trasy:

Nawierzchnia asfaltowa na całej długości.

Uwaga: W Tworzyjanowie przekraczamy w poprzek bardzo ruchliwą drogę krajową DK35. Należy zachować szczególną ostrożność!


Trasa 6:

Z Wrocławia lub z Kątów Wrocławskich rowerowym szlakiem Eurovelo 9

Przebieg trasy:

wyjazd z Wrocławia

[0.0 km] ul. Klecińska - ul. Krzemieniecka - ul. Zagony - ul. Mińska lub ul. Strzegomska - ul. Mińska

dalej:

[3.0 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [7.0 km] Krzeptów - [9.8 km] Kębłowice - [11,1 km] Skałka - [12,8 km] Małkowice - [17,0 km] Sadowice - [20,7 km] Wszemiłowice - [23,7 km] Kąty Wrocławskie PKP - [26,1 km] Nowa Wieś Kącka - [31,0 km] Stróże - [34,0 km] Wawrzeńczyce - [35,0 km] Mietków PKP -

i dalej jak trasa 5 do przeł. Tąpadła

Długość trasy:

ok. 56 km

Opis trasy:

Nawierzchnia asfaltowa, jedynie na odcinku Małkowice-Sadowice skrót drogą gruntową lub nieco dłuższy objazd szosą.

 

Trasa 7:

Z Wrocławia szosą przez Małuszów i Nasławice

Przebieg trasy:

wyjazd z Wrocławia

ul. Strzegomska - [0,0 km] ul. Mińska lub ul. Krzemieniecka - ul. Zagony - ul. Mińska

dalej:

[1,2 km] ul. Rakietowa - ul. Gagarina - ul. Żwirki i Wigury - [6.0 km] Smolec - [8,7 km] Pietrzykowice - [11.0 km] Bliż - [12,4 km] Biskupice - [14,4 km] Strzeganowice - [16,5 km] Małuszów - [18,9 km] Krzyżowice - [20,4 km] Bąki - [22,0 km] Królikowice - [24,3 km] Wierzbice - [28,1 km] Solna - [30,8 km] Ręków - [35,7 km] Nasławice - [39,4 km] Świątniki - [41,3 km] Księginice Małe - [42,8 km] Będkowice - [45,8 km] Sulistrowiczki - [48,4 km] przeł. Tąpadła

Długość trasy:

ok. 48 km

Opis trasy:

Do Krzyżowic jak trasa 3B.

W większości nawierzchnia asfaltowa, jedynie na odcinku Biskupice-Strzeganowice utwardzona droga gruntowa.

Z Nasławic możliwy jest bezpośredni dojazd do Sobótki jak trasa 3B.

Uwaga: Odcinek pomiędzy Pietrzykowicami a Małuszowem można pokonać jadąc bezpośrednio przez węzeł autostrady A-4 i wzdłuż zakładów produkcyjnych LG w Biskupicach. Należy jednak wziąć pod uwagę, że trasa ta w dni powszednie, a niekiedy nawet i w weekendy jest bardzo ruchliwa i niezbyt bezpieczna. Dlatego zaproponowano nieco dłuższy objazd z Pietrzykowic przez Bliż, Biskupice i Strzeganowice.

Uwaga: W Małuszowie przekraczamy w poprzek bardzo ruchliwą drogę krajową DK35. Należy zachować szczególną ostrożność!

 

Opracowanie: Artur M. Kamiński

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok