Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
7℃
A+
Tłumacz Google

Pętla Bystrzycka 1 - z Wrocławia do Kątów Wrocławskich

Pętla Bystrzycka 1 - z Wrocławia do Kątów Wrocławskich (54 km)

 

Informacje praktyczne

Trasa przeznaczona jest na całodniową wycieczkę, aczkolwiek wprawni rowerzyści bez trudu przejadą ją w kilka godzin.

Start

Rozpoczyna się na rondzie przy ul. Mińskiej, ale można do niej dołączyć w kilku kolejnych punktach, zależnie od miejsca zamieszkania czy kierunku lub sposobu dojazdu, łącznie z dojazdem pociągami na stacje PKP Wrocław Nowy Dwór czy Leśnica.


Meta

Pętla kończy się na ul. Klecińskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Grabiszyńską i Hallera.


Uwaga: Trasa, co oczywiste, może być pokonana również w kierunku przeciwnym.

Trasa jest dość długa, dlatego przewidziano możliwość jej skrócenia i pokonania tylko w jednym z kierunków: Wrocław - Kąty Wrocławskie, bądź też Kąty Wrocławskie - Wrocław. W tym wypadku zaproponowano wygodny dojazd do stacji kolejowej w Kątach Wrocławskich, którą zależnie od własnych preferencji można potraktować jak punkt końcowy, ale też jako punkt początkowy.


Odległości

Cała trasa w wariancie podstawowym liczy ok. 54 km.

Odcinek Wrocław - Kąty Wrocławskie PKP liczy ok. 33 km

Odcinek Kąty Wrocławskie PKP - Wrocław liczy ok. 24 km

Dla tych, którzy nie wzdragają się przez zboczeniem w nieco trudniejszy teren, jeden z odcinków pomiędzy Sadowicami a Małkowicami otrzymał alternatywny przebieg, tam trasa została wytyczona tuż nad Bystrzycą, na przylegających do niej leśnych drogach i ścieżkach. Należy zaznaczyć, że trasa ta jest dostępna praktycznie dla każdego rodzaju roweru terenowego, a jej zwiększona trudność polega na konieczności jazdy nieoznakowanymi ścieżkami w lesie, oraz okresową możliwością występowania uciążliwej błotnistej nawierzchni.


Nawierzchnia

W przeważającej części prowadzi po nawierzchniach asfaltowych, na pewnych odcinkach asfalt jest dość sfatygowany, ale nadający się do jazdy na rowerze. Ponadto występują krótkie odcinki dróg szutrowych, oraz utwardzonych polnych czy leśnych. Po opadach lokalnie możliwość występowania błota. Trasa w całości nadaje się do przejazdu rowerami!


Stopień trudności

Trasa wytyczona została głównie drogami lokalnymi, o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu. Niemniej jednak w związku z koniecznością jazdy w normalnym ruchu drogowym, należy pamiętać o konieczności zachowania szczególnej uwagi i obowiązku stosowania się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.

Pozostałe odcinki na drogach polnych czy leśnych, są całkowicie bezpieczne i przejezdne dla rowerów, w okresie wzmożonych prac polowych istnieje jednak możliwość napotkania cięższego sprzętu rolniczego. Ponadto, po opadach deszczu czy w okresie wiosennych roztopów na niektórych drogach można spodziewać się kałuż i zabłocenia. W takich przypadkach istnieje możliwość objazdu trasą alternatywną prowadzącą drogami publicznymi. Oczywiście, należy się przy tym liczyć z niewielkim wydłużeniem trasy.

Uwaga - trasa dwukrotnie przecina linię kolejową Wrocław - Kąty Wrocławskie, przypominamy, że przy przejeździe przez przejazd kolejowy (zwłaszcza niestrzeżony) należy zachować szczególną ostrożność!


Sprzęt

Do przejechania trasy wystarczy każdy wygodny rower o właściwościach terenowych, a więc mtb, trekking czy kross, zaopatrzone w opony o wyraźnym bieżniku, przynajmniej semi-slick. Nie polecamy opon gładkich - szosowych czy miejskich.


Szczegółowy opis trasy

[0,0 km] rondo przy ul. Mińskiej – punkt startowy trasy, przejazd drogą dla rowerów do pobliskiego wjazdu do Parku Milenijnego

[0,2 km] Park Milenijny – skręt w prawo do Parku Milenijnego

[0,3 km] Park Milenijny – skręt w lewo, dalej szutrową drogą wzdłuż wału rzeki Ślęzy

Warto zapamiętać jak wygląda wąskie, obwałowane koryto Ślęzy, a potem porównać je z szeroko rozlewającą się Bystrzycą ...

[0,9 km] Park Milenijny – przejazd przez mostek na strumieniu Kasina i dalej wzdłuż wałów Ślęzy

[2,6 km] ul. Żernicka – skręt w lewo i dalej drogą dla rowerów wzdłuż ul. Żernickiej

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy dojazdem przez ul. Żernicką od strony Kuźnik lub Nowego Dworu (również ze stacji PKP).

[3,0 km] Żerniki – skręt w lewo w ul. Płaską, krótki dojazd do ul. Rumiankowej

[3,1 km] Żerniki – skręt w prawo pod wiadukt AOW i dalej kilkukilometrowy odcinek prosto ulicami Rumiankową i Osiniecką. W oddali rysuje się panorama osiedla Jerzmanowo.

[6,7 km] ul. Jerzmanowska – skręt w ul. Piołunową - druga w prawo, dojazd na Złotniki

[8,3 km] Park Złotnicki – skręt w lewo, przejazd drogą parkową obok pozostałości po średniowiecznym grodzisku

[8,9 km] Park Złotnicki – skręt w lewo, wyjazd z parku w ul. Żwirową, przejazd pod wiaduktem kolejowym

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy jadąc od strony Leśnicy przez kładkę Złotnicką na Bystrzycy.

[9,1 km] ZCh Złotniki – skręt w prawo, wjazd na gruntową drogę prowadzącą wzdłuż Bystrzycy na tyłach Zakładów Chemicznych Złotniki

[10,4 km] Most Ratyński – skręt w prawo na most

[10,6 km] Ratyń – skręt w lewo, przejazd przez osiedle Ratyń

W tym miejscu istnieje możliwość dołączenia do trasy dojeżdżając ul. Wojska Polskiego od strony stacji PKP Leśnica (oznakowany zielony szlak pieszy).

[12,9 km] Ratyń, ul. Gałowska – skręt w lewo w gruntową drogę prowadzącą nad Bystrzycę i do osiedla Jarnołtów

[13,6 km] Jarnołtów – mostek na Bystrzycy, z lewej łąki i rozlewisko Bystrzycy, nieco dalej po prawej ruiny młyna

[13,7 km] Jarnołtów - po prawej mijamy dawny młyn, zniszczony w 1945 r. i tylko częściowo odbudowany, po lewej karczma Rzym

[14,1 km] Jarnołtów – skręt w prawo, dojazd szosą do Samotworu

[16,5 km] Samotwór – skręt w prawo, po lewej dworek, nieco dalej dwa mosty - przez Bystrzycę i Strzegomkę - lewy dopływ Bystrzycy łączący się z nią tuż za Samotworem. Dalej dojazd asfaltową drogą do Gałowa.

Pałac Alexandrów w Samotworze (1777-1781) jest dziełem Carla Gottharda Langhansa starszego, znanego śląskiego architekta, autora m.in. pałaców Hatzfeldtów i Spätgenów we Wrocławiu, czy berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Pałac przebudowano w 1919 r. Obecnie pieczołowicie odnowiony, znajduje się w rękach prywatnych. Planowana jest restauracja i przystosowanie pałacu wraz z dawnymi zabudowaniami folwarcznymi dla celów hotelarsko-konferencyjnych.

[17,0 km] Gałów – Wyjazd na szosę, skręt w lewo, przejazd przez wiejskie osiedle mieszkaniowe Gałówek.

Jadąc szosą w stronę przeciwną w prawo, po kilkuset metrach docieramy do ruiny pałacu w Gałowie, zaś nieco dalej, po lewej mijamy pochodzący z 1509 r. i wielokrotnie przebudowywany w latach późniejszych, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

[18,6 km] Gałówek – skręt w prawo, przejazd w kierunku Bogdaszowic drogą asfaltową, potem leśną gruntowo-szutrową

[20,3 km] - skręt w prawo, przejazd szosą w kierunku Bogdaszowic

[21,0 km] Bogdaszowice – skręt w lewo

Drewniany mostek na Strzegomce, przed mostkiem po lewej łagodny zjazd nad rzekę - łąka, woda, doskonałe miejsce na chwilę odpoczynku. Punkt ten wykorzystywany jest przez wrocławskich kajakarzy, spływających Strzegomką na trasie Stróża - Bogdaszowice.

Strzegomka w okolicach Bogdaszowic wylewa niemal corocznie skracając sobie drogę i rozlewając się przez przyległy las. Zalewa też drogę między Bogdaszowicami a Stoszycami - wtedy lepiej na wycieczkę się nie wybierać, bo bez zamoczenia butów nie da się przejechać. Za to warto się przemóc po zimowej przerwie i przyjechać w to miejsce wczesną wiosną, choćby wyłącznie po to, aby ujrzeć jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny widok, las rozbielony aż po horyzont setkami tysięcy przebiśniegów!

[22,7 km] Stoszyce – Zrujnowany, częściowo zamieszkały neogotycki pałac z 1850 roku.

[24,5 km] - skręt w lewo, przejazd przez cienistą aleją lipową do Sadowic za znakami szlaku Eurovelo R9

[25,5 km] Sadowice – most na Bystrzycy

Za mostem, po lewej stronie znajduje się dawny pałac, pochodzący z XVI w. a przebudowany w wieku XVIII w stylu klasycystycznym. Ponownie rozbudowany na początku XX w, po wojnie zniszczony, odnowiony i przebudowany, obecnie własność Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonuje jako Zakład Poprawczy.

[26,1 km] Sadowice – skręt w lewo przejazd w kierunku osiedla Sadkówek

[27,7 km] Sadkówek – skręt w lewo, dojazd polną drogą do lasu

Alternatywą dla przejazdu przez rozlewisko Bystrzycy jest pokonanie odcinka Sadkówek - Sośnica szosą, drogą wojewódzką DW 347 - uwaga, droga jest dość ruchliwa.

[28,1 km] – za strumykiem i mostkiem skręt w lewo na ścieżkę na grobli. Przejazd w rozlewisku Bystrzycy za znakami zielonego szlaku pieszego. Uwaga na komary ...

[29,5 km] Sośnica – skręt w prawo, krótki odcinek szosą

[29,6 km] Sośnica – skręt w prawo, przejazd drogą gruntową do kładki na Bystrzycy, uwaga - dość stromy i kamienisty zjazd w dno doliny Bystrzycy - zachować ostrożność!

W Sośnicy szczególnie wart zobaczenia jest zabytkowy gotycki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzi z XIV w. a wybudowany został w miejsce wcześniejszej, romańskiej świątyni. Warto zwrócić uwagę, na bogate, głównie barokowe wyposażenie oraz cenną sztukę sakralną - obrazy czy rzeźby. Naprzeciwko kościoła znajduje się XIX wieczny neobarokowy pałac, zbudowany w miejscu wczesniejszego XVII wiecznego dworu, spalonego pod koniec XVIII wieku.

[30,1 km] kładka na Bystrzycy

[30,6 km] Kąty Wrocławskie

Trasa prowadzi dalej w prawo ul. Zwycięstwa. W oddali po lewej stronie zobaczyć można gotycki, pochodzący z XV wieku kościół św. Piotra i Pawła. Przed kościołem mur będący fragmentem dawnych XV wiecznych fortyfikacji miejskich.

[30,9 km] Kąty Wrocławskie – skręt w prawo w ul. Mireckiego, wyjazd z Kątów Wrocławskich w kierunku Wszemiłowic, za znakami szlaku Eurovelo R9

[31,0 km] Kąty Wrocławskie, skrzyżowanie z ul. Brzozową

OPCJA - skręt w lewo w ul. Brzozową - dojazd do stacji PKP Kąty Wrocławskie (ok. 1,7 km) ulicami Brzozową i Fabryczną, za znakami szlaku Eurovelo R9. Jest to dogodny punkt na zakończenie pierwszego etapu trasy i powrót do Wrocławia pociągiem, bądź dojeżdżając ze stacji PKP na rozpoczęcie etapu drugiego bądź też przejechania etapu 1 w kierunku przeciwnym.

[32,5 km] Wszemiłowice – przejazd kolejowy, dalej prosto szosą

[34,2 km] – skręt w prawo, przejazd przez cienistą aleję lipową do Sadowic dalej za znakami szlaku Eurovelo R9

OPCJA: wariant B terenowy - istnieje możliwość przejazdu do Małkowic przez Romnów leśną drogą w pobliżu Bystrzycy. Trasa nie jest zalecana w okresie deszczowym (dużo błota). Do Romnowa trasa nie jest oznakowana (uwaga, można zabłądzić), od Romnowa do mostu w Małkowicach za znakami zielonego szlaku pieszego.

[35,0 km]- skręt w lewo, przejazd nieoznakowaną leśną drogą

[35,2 km]- na rozwidleniu skręt w lewo, dalej przejazd nieoznakowaną leśną drogą i po grobli wzdłuż Bystrzycy

(uwaga - w razie wybrania złej drogi: jadąc na rozwidleniu prosto dojeżdżamy do mostka na Bystrzycy, po przeprawie w prawo na pole, skąd można dojechać do trasy Sadowice - Małkowice w wariancie podstawowym)

[36,3 km] - dalszy przejazd do Romnowa polną drogą na krawędzi lasu

[37,9 km] Romnów - skręt w prawo, dalej za znakami zielonego szlaku pieszego, polną drogą do wału Bystrzycy, następnie leśną ścieżką wzdłuż rzeki

[39,1 km] Małkowice - most na Bystrzycy w Małkowicach, skręt w lewo, połączenie ze szlakiem wariantu podstawowego

[35,2 km] Sadowice – most na Bystrzycy, po lewej dworek, obecnie zakład wychowawczy

[35,8 km] Sadowice – skręt w lewo, przejazd przez wieś

[36,6 km] Sadowice – prosto gruntową drogą do Małkowic podążając za znakami szlaku Eurovelo R9

Alternatywnie, w okresie mokrym możliwy jest objazd do Małkowic szosą w prawo, a następnie w lewo.

[38,6 km] Małkowice – skręt w lewo, przejazd szosą przez wieś

[39,0 km] Małkowice – przy kościele skręt w lewo, brukowaną drogą dojazd do mostku na Bystrzycy

Zabytkowy kościół w Małkowicach pw. św. Trójcy, pochodzący z ok. 1400 r. gotycki, a przebudowany w początkach XVII w. w stylu barokowym, z dobrze zachowanym barokowym wyposażeniem.

[39,5 km] Małkowice – most na Bystrzycy, po prawej górujący nad okolicą, pochodzący z początku XX w. potężny budynek dawnego klasztoru ss Elżbietanek, a obecnie Zakładu Pielegnacyjno - Opiekuńczego Caritas

Tu, tuż za mostem połączenie z opcjonalnym terenowym wariantem przejazdu nad Bystrzycą przez Romnów. Uwaga - dalszy kilometraż wyznaczony jest dla wariantu podstawowego, wariant B terenowy jest o ok. 0,4 km krótszy!

[40,4 km] Romnów – skręt w prawo, wyjazd na szosę w kierunku na Skałkę

[41,4 km] – skręt w prawo, dojazd do Skałki

[42,0 km] Skałka – Mijamy mosty na Bystrzycy, po prawej jaz spiętrzający wodę dla pobliskiego młyna (po lewej). Dalej, tuż przed skrzyżowaniem figura św. Jana Nepomucena.

[42,1 km] Skałka – na skrzyżowaniu prosto drogą w kierunku Krzeptowa, za znakami szlaku Eurovelo R9

[44 km] Kębłowice – po prawej za drzewami, XIX wieczny dwór z ruinami zabudowań dworskich

[46,0 km] Krzeptów – typowa podmiejska wieś przeistaczająca się w podmiejskie willowe osiedle mieszkaniowe - po prawej Krzeptowa Dolina

[46,9 km] km] Krzeptów – skręt w prawo, dojazd do Smolca drogą wzdłuż ogrodzenia lotniska

[48,3 km] Smolec – skręt w lewo, przejazd ul. Żwirki i Wigury do Wrocławia, uwaga - droga o stosunkowo dużym natężeniu ruchu, na początkowym odcinku wyraźnie pod górę.

Na szczycie podjazdu, po lewej stronie drogi, za ogrodzeniem, kiepsko widoczne w gęstwinie drzew dwa średniowieczne krzyże pokutne (czy jak wolą inni badacze krzyże pojednania)- jest to skraj dawnej wsi Kentschkau (Karncza Góra) sięgającej rodowodem XII wieku, a zlikwidowanej przy budowie lotniska Strachowice.

[50,5 km] – w lewo a następnie w prawo w ul. Rakietową

[50,8 km] Muchobór Wielki – na rondzie na wprost w ul. Mińską; po prawej zabytkowy, gotycki kościół pw św Michała Archanioła

[50,9 km] Muchobór Wielki, ul. Mińska – skręt w prawo ul. Zagony za znakami szlaku Eurovelo R9

Prosto dojazd ul. Mińską do punktu początkowego trasy i dalej do ul. Strzegomskiej.

[51,5 km] Muchobór Wielki – skręt w prawo, następnie w lewo w ul. Krzemieniecką, nadal za znakami szlaku Eurovelo R9

[53,6 km] ul. Klecińska – koniec trasy - w lewo wiaduktem do ul. Strzegomskiej i na Gądów, prosto dojazd do ul. Grabiszyńskiej i Hallera

 

Opracowanie: Artur M. Kamiński

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok