Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
mgła
15℃
A+
Tłumacz Google

RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU NR 2 W POWIATOWYM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KĄTACH WROCŁAWSKICH – ETAP 1

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorsko – restauratorskich i modern. w budynku nr 2 określonego w ewidencji zabytków jako „Pawilon III” wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II (PCUS) w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 43. W ramach Etapu I planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, obejmującej w szczególności wyk. projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,projektu tech.), projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiaru robót i kosztorysu inwest., wraz z niezbędnymi opiniami, zgłoszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych (w tym dok., badania i uzgod. na podst. ustawy o ochronie zabytków).

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna.

Wartość projektu to 500 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 490 tys. zł (98%).

logo polski ład

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok