Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
deszcz
19℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo "W rodzinie jest moc"

 

Projekt pn. „W rodzinie jest MOC" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt realizowany przez Powiat Wrocławski w partnerstwie z Gminna Siechnice.

Lider projektu: Gmina Siechnice – Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach,

Partner: Powiat Wrocławski – Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Wartość projektu ogółem: 1.304.071 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 1.238.071 zł

Wartość projektu dla Powiatu Wrocławskiego: 659.923 PLN

Wartość dofinansowania dla Powiatu Wrocławskiego: 593.923 PLN

Poziom realizacji: projekt wybrany do dofinansowania w dniu 26.09.2018 r. Lider projektu (Gmina Siechnice) podpisał umowę o dofinansowanie dnia 29.10.18 r.

Okres realizacji : 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Celem projektu „W rodzinie jest MOC” jest realizacja usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pomocą zostaną objęte rodziny mające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej oraz wychowankowie pieczy poniżej 15 roku życia.

Łącznie w ramach projektu wsparciem zostanie objętych 137 osób.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok