Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
16℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo "Piecza zastępcza"

 

Powiat Wrocławski otrzymał na realizację projektu "Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie 1.513.166,40 zł i wkład własny 84.000 zł.

Wsparciem zostanie objętych 330 osób, w tym: rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi biologicznymi, małoletni umieszczeni w pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej, usamodzielnieni wychowankowie oraz osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia a także kandydaci na rodziców zastępczych. Dedykowane wsparcie będzie dotyczyło szkoleń, w tym w ramach superwizji, doradztwo, poradnictwo. W ramach tego projektu będzie możliwość rozszerzenia form wsparcia oraz podjęcia dodatkowych działań związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok