Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
15℃
A+
Tłumacz Google

1. O projekcie

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” 


Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu.

 

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”

Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

Wartość  projektu: 24 984 349,59 PLN

Wysokość Wkładu Funduszy Europejskich: 17 486 806,34 PLN

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 18 marca 2024 r.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

  1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
  2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o EGiB.
  3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok