Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
20℃
A+
Tłumacz Google

O projekcie

logo projektu "Mam zawód mam szansę"

 

W dniu 20 grudnia 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Zarząd Syntea SA jako Partner Wiodący oraz Zarząd Powiatu Wrocławskiego jako Partner Projektu podpisali z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. Mam zawód-mam szansę, nr RPDS.10.04.02-02-0003/16. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach do potrzeb rynku pracy. Projekt był skierowany do 215 uczniów i 10 nauczycieli zawodu w PZS nr 1 w Krzyżowicach.

W projekcie zrealizowano następujące zadania:
  1. Utworzenie w PZS w Krzyżowicach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla zawodów. W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do dwóch pracowni: komunikacji w językach obcych dla technikum hotelarstwa oraz rysunku technicznego dla technikum architektury krajobrazu. Zakup wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK służy podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli.
  2. Szkolenia dla nauczycieli zawodu pod kątem korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwiły one dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zawodu do aktualnych wymogów rynku pracy.
  3. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Miało miało ono na celu wspomaganie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do odbycia stażu.
  4. Organizacja praktycznych form nauczania w formie staży dla uczniów technikum. W ramach staży uczniom zostało zapewnione: stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, odzież robocza i zwrot kosztów dojazdu. Rezultatem przeprowadzonych staży, organizowanych we współpracy z pracodawcami, było nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych. W ramach zadania stworzona została również strategia współpracy szkoły ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.
  5. Certyfikowane szkolenia dla uczniów. W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące szkolenia dla uczniów: barman, florysta, obsługa kas fiskalnych, operator wózków jezdniowych, barista, groomer, rehabilitacja koni, kurs powożenia, kurs jazdy konnej, projektowanie stron internetowych. Szkolenia były organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony pracodawców, a dzięki ich realizacji uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.
  6. Specjalistyczne zajęcia językowe dla uczniów. W ramach zadania zostały przeprowadzone branżowe kursy języków obcych: specjalistyczny kurs branżowy języka angielskiego dla uczniów technikum hotelarstwa, specjalistyczny kurs branżowy języka angielskiego dla uczniów technikum weterynarii, specjalistyczny kurs branżowy języka niemieckiego dla uczniów technikum hotelarstwa. Dzięki zrealizowanym zajęciom uczniowie dostosowali swoje kompetencje do potrzeb rynku pracy.
  7. Specjalistyczne zajęcia dla uczniów realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni. Zrealizowane zostały następujące kursy dla uczniów: rysunek odręczny w architekturze krajobrazu, rysunek techniczny w architekturze krajobrazu, tworzenie wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu. Realizacja kursów umożliwiła podniesienie kompetencji uczniów i zacieśnienie współpracy PZS nr 1 z uczelniami wyższymi.
  8. Kursy przygotowawcze na studia organizowane na uczelniach wyższych. W ramach zadania zostały zrealizowane: intensywne kursy maturalne z biologii i chemii oraz kursy wyjazdowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik weterynarii, technik architektury, technik geodeta, technik rolnik. Kursy umożliwiły uczniom efektywne przygotowanie się do egzaminu maturalnego i podniesienie kompetencji zawodowych. Dodatkowo PZS nr 1 zacieśnił współpracę z uczelniami wyższymi.
  9. Wyjazdy naukowe uczniów w ramach współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W projekcie zrealizowano następujące wyjazdy naukowe uczniów: zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zajęcia w Arboretum w Wojsławicach, zajęcia na targach Polagra w Poznaniu oraz zajęcia w stadninie koni. Nawiązanie przez szkołę ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym miało pozytywny wpływ na sposób kształcenia w PZS nr 1.

Całkowita wartość projektu to 1.265.664 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu to 1.191.288 zł.


Syntea SA jako Partner Wiodący oraz Powiat Wrocławski jako Partner Projektu zrealizowali projekt w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Realizacja projektu „Mam zawód – mam szansę” zakończyła się sukcesem w dniu 30.11.2018 r.

Okres trwałości projektu - do 31. 12.2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok