Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
słonecznie
15℃
A+
Tłumacz Google

Rozpoczęcie inwestycji w Mietkowie

W dniu 7 czerwca 2023 r. nastąpiło oficjalne „wkopanie pierwszej łopaty” w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie” przy udziale przedstawicieli Zamawiającego – Powiatu Wrocławskiego – na czele z Andrzejem Szawanem – Wicestarostą Powiatu WrocławskiegoJózefem Żygadło – Radnym Rady Powiatu Wrocławskiego, przy udziale pracowników Wydziału Dróg i Transportu, przedstawicieli Wykonawcy – firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.Sołtysa wsi Mietków – Jolanty Boreckiej.

Rozpoczęcie inwestycji w Mietkowie 01
Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2000D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1999D i 2075D w miejscowości Mietków. Łączna długość odcinka objętego zadaniem wraz z wlotami wymienionych dróg powiatowych wynosi ok. 900 m. Celem tej inwestycji jest polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych rozbudowywanego odcinka drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez zmianę geometrii skrzyżowania wraz z wlotami.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności: rozbudowę drogi klasy „Z” wraz z budową obustronnych chodników, rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2000D, 1999D i 2075D wraz z przebudową wlotów, budowę/przebudowę chodników, budowę zatoki postojowej, budowę/przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego, budowę kanału technologicznego, instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie rozbiórki (budynek nieczynnego młyna, istniejących elementów układu drogowego, przepustów itd.), wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów oraz rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozpoczęcie inwestycji w Mietkowie 02
Przedmiotowe zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 sierpnia 2022 r. Decyzja o przyznaniu Powiatowi Wrocławskiemu środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została ogłoszona w dniu rozstrzygnięcia naboru -  6 lutego 2023 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 8.433.224,00 zł. Kwota dofinansowania to ok. 4.216.612,00 zł – co stanowić będzie maksymalnie 50 % dofinansowania do wartości zadania w zakresie kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dofinansowanie obejmował szacowaną wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.
- Realizacja zadania w ramach otrzymanego dofinansowania stanowi ważne wsparcie dla budżetu Powiatu Wrocławskiego na mapie realizowanych inwestycji drogowych. Dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym możliwa jest kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej 2000D, której pierwszy etap zakończył się w roku 2018 – zaznaczył Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego. Pierwszy odcinek obejmował przebudowę drogi 2000D - od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę - stanowiącą bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego.
Wartość umowna realizowanych robót drogowych wynosi ok. 7,4 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2024 r.


Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok