Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
16℃
A+
Tłumacz Google

Przyszłość jest nasza

Loga Fundusze Europejskie

 

Dobiega końca realizacja projektu „Przyszłość jest nasza” skierowanego do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku. Wszystkie zaplanowane na ten rok formy wsparcia dla uczniów zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.  Niestety w kolejnych latach realizacji projektu tj. 2020 - 2021 uczestnikom i realizatorom projektu przyszło zmierzyć się z pandemią. Działania projektowe były realizowanie wolniej, w ograniczonym zakresie ale zawsze zgodnie z obowiązującymi, w tym czasie wytycznymi Sanepidu. W miesiącu czerwcu wraz zakończeniem zajęć w roku szkolnym 2021/2022 roku, dobiegła końca realizacja projektu „Przyszłość jest nasza”.  

 

Założenia projektowe obejmowały wsparcie dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie placówek Powiatu Wrocławskiego realizujących projekt.

W ramach projektu wsparcie otrzymało 97 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Zajęcia terapeutyczne były realizowane indywidualnie, w grupach, w formie zajęć rozwijających zainteresowania oraz wyjazdów.

 

W ramach projektu prowadzono zajęcia terapeutyczne indywidualne, które obejmowały zajęcia z EEG Biofeedback, Biofeedback RSA, terapii pedagogicznej/behawioralnej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii integracji sensorycznej, matematyki, rehabilitacji z masażem, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii metodą Tomatisa, terapii ręki i zajęcia wspierające uzdolnienia matematyczne.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia grupowe realizowane w ramach projektu; wyjazdy na basen, zajęcia w sali doświadczania świata, zajęcia hipo- i dogoterapii, muzykoterapia, terapia tańcem, edukacja przez ruch, gimnastyka korekcyjna, kółko Małych Wynalazców, kółko Humanistyczne, kółko Matematyczno-informatyczne, kółko Plastyczne.

 

W ramach projektu uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w czasie zajęć matematyczo-informatycznych, sportowych, tanecznych, doskonalących zaradność życiową i kreatywność oraz podczas wyjazdów edukacyjnych i wycieczek organizowanych do Muzeum Architektury oraz do Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu ( https://zsswierzbice.szkolnastrona.pl/a,1347,wycieczka-do-muzeum-sztuki-wspolczesnej

https://zsswierzbice.szkolnastrona.pl/a,1854,uczniowie-zanurzyli-sie-w-swiecie-obrazow).

 

Projekt oferował również wsparcie dla kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Wsparcie udzielane nauczycielom to studia podyplomowe: „Integracja sensoryczna i psychomotoryka”, „Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka”, „Integracja sensoryczna” oraz „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna – Oligofrenopedagogika”. Pozostałe formy wsparcia to szkolenia i kursy specjalistyczne, ukierunkowane na pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łącznie przeprowadzono 5 szkoleń grupowych, a nauczyciele placówek uczestniczyli w ponad 50 szkoleniach specjalistycznych. Łączna wartość wsparcia na podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w placówkach realizujących projekt w ramach projektu wyniosła ponad 110 tys. złotych.

 

Elementem uzupełniającym formy wsparcia dla uczniów było doposażenie gabinetów placówek w pomoce terapeutyczne. Na ten cel wydatkowano w placówka kwotę ok.  108 tys. złotych.

 

Całkowita wartość środków wydatkowanych w ramach projektu „Przyszłość jest nasza” wyniosła ok. 1 034 tys. złotych. Wartość dofinansowania projektu wyniosła ok 950 tys. złotych.

 

Projekt  „Przyszłość jest nasza” wpisuje się w cykl projektów realizowanych od ponad 15 lat przez Powiat Wrocławski, na rzecz uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 Powiat Wrocławski będzie realizował kolejny projekt wspierający uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok