Wtorek, 26 września 2023
Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
pochmurno
19℃
A+
Tłumacz Google

Obwieszczenie o przystąpieniu do Konsultacji Społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024–2030

OBWIESZCZENIE

Zarząd Powiatu Wrocławskiego, działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do konsultacji społecznych

projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024–2030” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024–2030”.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

  1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  https://powiatwroclawski.bip.net.pl/, w zakładce Konsultacje społeczne oraz stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl.
  2. W wersji drukowanej, wyłożony do wglądu, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, w Wydziale Ochrony Środowiska, IIp., pok. 232.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: os@powiatwroclawski.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 2 czerwca do 28 czerwca 2023 r.  

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok