Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
3℃
A+
Tłumacz Google

OŚWIADCZENIE STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

W związku z oświadczeniem Wójta Gminy Długołęka, które ukazało się we wtorek 11 maja 2021r. na oficjalnym profilu „Wójt Gminy Długołęka Wojciech Błoński” na Facebooku, dotyczącym wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Łosicach informuję, co następuje:

  1. w/w decyzja jest decyzją nieostateczną, wobec czego, osoby, które jako strony brały udział w tym postepowaniu,  mają prawo do wniesienia od tej decyzji odwołania, stosownie do pouczenia zawartego w tej decyzji. Dopiero w przypadku, gdy decyzja ta nie zostanie zaskarżona i stanie się prawomocna, to jej adresat (inwestor) będzie miał prawo wystąpienia z wnioskiem do Starosty Powiatu Wrocławskiego o wydanie pozwolenia na budowę wspomnianej inwestycji,
  2. decyzja Wójta (ostateczna) i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy są wiążące dla wszystkich organów szczególnie przy wydawaniu pozwolenia na budowę,
  3. w tym kontekście, całkowicie niezrozumiała jest zawarta w oświadczeniu Wójta Gminy Długołęka Wojciecha Błońskiego sugestia, że Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego może swobodnie podejmować decyzje w sprawie realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć. Decyzja Wójta z dnia 10 maja 2021r. nie daje możliwości wstrzymania inwestycji przez Powiat,
  4. na zakończenie informuję, że jako strona postępowania, zamierzam wnieść odwołanie od wydanej przez Wójta Gminy Długołęka decyzji nr 32/2021  z dnia 10.05.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu na terenie działki nr 28/9 (obręb Łosice) w gminie Długołęka”.

Jednocześnie zwracam się z apelem do Wójta Gminy Długołęka o niezwłoczne opublikowanie treści w/w decyzji, co zapobiegnie dezinformacji opinii publicznej w tej sprawie.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok