Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
13℃
A+
Tłumacz Google

POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU

I.                 Planowane zadania w ramach projektu.

 

Zadanie nr 1. Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

W ramach zadania planowane jest utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB poprzez:

1)       digitalizację mapy zasadniczej tj. przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową (bazodanową) mapy zasadniczej w zakresie odpowiadającym obiektom baz danych BDOT500, GESUT i EGiB – na obszarze 6 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Sobótki);

2)       dostosowanie obiektów baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów tj. przetworzenie obiektów wektorowych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów – na obszarze 7 gmin powiatu (Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny);

3)       weryfikację  materiałów wynikowych, o których mowa w pkt. 1 i 2;

4)       zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB.

 

Zadanie nr 2. Weryfikacja baz danych.

Nadzór nad budową baz danych BDOT500, GESUT i uzupełnieniem bazy EGiB w trakcie trwania projektu oraz kontrola techniczna przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji. Zadaniem podmiotu weryfikującego będzie  m.in.:

1)     przygotowanie harmonogramu przeprowadzania kontroli danych powstających w trakcie poszczególnych etapów projektu;

2)     kontrola ilości i jakości technicznej dokumentacji technicznej oraz przekazywanych wraz z nimi danych dostarczonych w ramach etapów ustalonych w harmonogramie prac;

3)     kontrola poprawności geometrii, atrybutów i topologii oraz spójności i kompletności tworzonych zbiorów danych;

4)     kontrola poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych;

5)     raportowanie wyników kontroli każdej partii danych (etapu);

6)     przygotowanie i zapewnienie narzędzi do przeprowadzenia kontroli i raportowania;

7)     współpraca przy opracowaniu warunków technicznych w zakresie budowy baz danych BDOT500, GESUT i EGiB;

8)     przekazanie raportu końcowego.

 

Zadanie nr 3. Modernizacja i udostępnienie e-usług

Zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB, umożliwi udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizacja wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych.

 

Zadanie nr 4. Szkolenie użytkowników

W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników obsługujących Portal Obsługi Klienta. Szkolenia te będą miały postać webinaru/webinarów. Celem szkoleń jest przedstawienie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przy pozyskiwaniu informacji przestrzennych i geodezyjnych.

 

Zadanie nr 5. Działania promocyjne

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano:

1)     utworzenie zakładek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu;

2)     zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych;

3)     promocja projektu i e-usług w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w prasie lokalnej;

4)     przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (krótkie filmy instruktażowe przedstawiające sposób korzystania z e-usług).

 

Zadanie nr 6.  Przygotowanie dokumentacji projektu:

1)     Przygotowanie Studium Wykonalności

2)     Przygotowanie Wniosek o dofinansowanie projektu.

Zadanie zrealizowane –  w IV kw. 2020 r.

Dokumentacja - Studium Wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie projektu - na zlecenie Powiatu Wrocławskiego została przygotowana przez firmę EUROGRANT z Tarnowa – w terminie do dnia 15.12.2020 r.

II.                 Planowane wskaźniki produktu i rezultatu w ramach projektu. 

TABELA Z DANYMI W ZAŁĄCZNIKU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok