Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
17℃
A+
Tłumacz Google

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel.: 71 72 22 034
fax: 71 72 21 706

e-mail: orp@powiatwroclawski.pl


Dyrektor Wydziału

Koordynator ds. Równego Traktowania,
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Beata Pierzchała
71 72 21 702 pok. 212c


Zastępca Dyrektora

Joanna Brodowska
71 72 22 052 pok. 213c

 
Referat ds. zarządzania zasobem ludzkim
 • Kierownik referatu: Agnieszka Strugała
  71 72 22 076 pok. 208c
 • Główny Specjalista Beata Gąsior
  71 72 21 703 pok. 208c
 • Inspektor Paulina Górska 
  71 72 22 040 pok. 208c
 • Inspektor Natalia Zalejska
  71 72 22 076 pok. 208c
 
Referat ds. organizacyjno-prawnych 
 • Główny Specjalista Łukasz Witkowski
  71 72 22 071 pok. 214c
 • Główny Specjalista Patrycja Wojnar-Mularska
  71 72 22 078 pok. 214c
 • Inspektor Anna Krukowska
  71 72 22 079 pok. 214c
 
Referat ds. administracyjnych
 • Kierownik referatu Leokadia Becla-Domańska 
  71 72 21 800 pok. 215c
 • Inspektor Daria Maj-Zalewska
  71 72 22 061 pok. 216c
 • Specjalista Małgorzata Leszkiewicz
  71 72 22 061 pok. 216c
 • Pomoc administracyjna Wojciech Tomczuk
  71 72 22 061 pok. 216c
 • Kierowca Kamil Fedyk
  71 72 21 893 pok. 202c
 • Kierowca Grzegorz Góra
  71 72 21 496 pok. 202c
 • Kierowca Piotr Jakubiak
  71 72 21 893 pok. 202c
 • Starszy konserwator Marek Przygoda
  71 72 21 893 pok. 202c
 • Konserwator Robert Kordas
  71 72 21 893 pok. 202c


Referat ds. strategii i współpracy
 • Specjalista Wiktoria Soboń
  71 72 22 034 pok. 211c

Archiwum Zakładowe
 • Kierownik archiwum Bartosz Łotocki
  71 72 22 054 pok. 201c
 • Starszy Archiwista Michał Kurzyński
  71 72 22 054 pok. 201c
 • Pomoc administracyjna Józef Domagała
  71 72 22 054 pok. 201c

 

Wydział Organizacyjny realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) organizacji i funkcjonowania Starostwa;

2) spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

3) wydawania legitymacji służbowych pracownikom oraz prowadzenia rejestru wydanych legitymacji;

4) organizowania i koordynowania staży oraz praktyk uczniów i studentów, a także wolontariatu;

5) organizowania naborów pracowników, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze i stanowiska urzędnicze;

6) koordynacji szkoleń, doskonalenia zawodowego i dokształcania pracowników Starostwa;

7)  gospodarowania pieczęciami urzędowymi;

8) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

9) prowadzenia archiwum zakładowego;

10)  prowadzenia centralnych rejestrów Starostwa, w tym rejestru upoważnień, zarządzeń starosty, skarg i wniosków, porozumień, petycji, działań lobbingowych, kontroli zewnętrznych oraz innych wyodrębnionych przepisami prawa;

11) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w związku z realizacją przepisów odnośnie tzw. sygnalistów;

12) koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem w Starostwie systemu zarządzania jakością ISO;

13) prowadzenia i weryfikacji dokumentacji kontroli zarządczej;

14) postępowania w sprawach rzeczy znalezionych;

15) administrowania budynkiem i terenem przynależnym Starostwa;

16) współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;

17) nadzoru nad stowarzyszeniami;

18) ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

19) nadzoru nad fundacjami;

20) koordynacji realizacji zasad ochrony danych osobowych w Starostwie;

21) wydawania zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

22)  oświadczeń majątkowych, informacji oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej od osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście;

23) opracowywania projektów aktów prawnych – w sprawach zastrzeżonych dla wydziału;

24) koordynacji i obsługi administracyjnej zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej;

25) działań w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Wrocławskiego;

26) koordynacji prac związanych z opracowywaniem, aktualizacją, monitoringiem i ewaluacją strategii rozwoju powiatu wrocławskiego.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok