Poniedziałek, 26 lutego 2024
Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
słonecznie
6℃
A+
Tłumacz Google

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

tel.: 71 72 21 700
fax: 71 72 21 706

e-mail: orp@powiatwroclawski.pl


Dyrektor Wydziału
Koordynator ds. Równego Traktowania,
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Beata Pierzchała

71 72 21 702 pok. 212c

  

Zastępca Dyrektora

Joanna Brodowska
71 72 22 052 pok. 213c

 
Referat ds. zarządzania zasobem ludzkim
 • Inspektor Paulina Górska 
  71 72 22 040 pok. 208c
 • Inspektor Natalia Zalejska
  71 72 22 076 pok. 208c
 • Główny Specjalista Beata Gąsior
  71 72 21 703 pok. 208c
 
Referat ds. prawnych 
 • Główny Specjalista Łukasz Witkowski
  71 72 22 071 pok. 214c
 • Główny Specjalista Patrycja Wojnar-Mularska
  71 72 22 078 pok. 214c
 • Główny Specjalista Anna Widerska 
  71 72 21 858 pok 201c
 • Inspektor Anna Krukowska
  71 72 22 079 pok. 214c
 
Referat ds. administracyjnych
 • Kierownik referatu Leokadia Becla-Domańska 
  71 72 21 800 pok. 215c
 • Inspektor Daria Maj-Zalewska
  71 72 22 061 pok. 216c
 • Specjalista Małgorzata Leszkiewicz
  71 72 22 061 pok. 216c
 • Pomoc administracyjna Wojciech Tomczuk
  pok. 216c
 • Kierowca Kamil Fedyk
  71 72 21 893 pok. 202c
 • Kierowca Grzegorz Góra
  71 72 21 496 pok. 202c
 • Starszy konserwator Marek Przygoda
  71 72 21 893 pok. 202c
 • Konserwator Robert Kordas
  71 72 21 893 pok. 202c


Referat ds.  strategii, informacji i współpracy
 • Specjalista Aleksandra Szmuc
  71 72 22 034 pok. 211c

Archiwum zakładowe 

 • Kierownik archiwum Bartosz Łotocki
  71 72 22 054 pok. 314c
 • Archiwista Michał Kurzyński
  71 72 22 054 pok. 314c
 • Pomoc administracyjna Józef Domagała
  71 72 22 054 pok. 314c

 

Wydział Organizacyjno-Prawny realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1.    organizacji i funkcjonowania Starostwa;
 2.    spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
 3.    gospodarowania pieczęciami urzędowymi;
 4.    zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 5.    prowadzenia archiwum zakładowego;
 6.    prowadzenia centralnych rejestrów Starostwa, w tym centralnego rejestru petycji i działań lobbingowych oraz innych wyodrębnionych przepisami prawa;
 7.    postępowania w sprawach rzeczy znalezionych;
 8.    administrowania budynkiem i terenem przynależnym Starostwa;
 9.    współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
 10.   nadzoru nad stowarzyszeniami;
 11.    ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
 12.    nadzoru nad fundacjami;
 13.    wydawania zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 14.    oświadczeń majątkowych, informacji oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej od osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście;
 15.    udzielania porad prawnych;
 16.    sporządzania opinii prawnych;
 17.    opracowywania projektów aktów prawnych organów Powiatu i Starosty – w sprawach niezastrzeżonych dla innych wydziałów;
 18.    obsługi prawnej Rady i Zarządu;
 19.    wykonywania zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi;
 20.    nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
 21.    działań w ramach współpracy zagranicznej Powiatu Wrocławskiego;
 22.    koordynacji prac związanych z opracowywaniem, aktualizacją, monitoringiem i ewaluacją strategii rozwoju powiatu wrocławskiego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok