Promocja projektu

logo projektu pt. "Przyszłość jest nasza"

Zrealizowane działania promocyjne w projekcie :

  • Działania informacyjne i promocyjne wynikające z zapisów §23 Umowy o dofinansowanie projektu , w tym:
  1. wydruk i umieszczenie plakatu promującego projekt w miejscach realizacji projektu
  2. stosowne oznakowanie zakupionego w ramach projektu sprzętu

 

  • Publikacje prasowe- artykuł w Ekspresie Wrocławskim opublikowany 6 lutego 2019 r pt. „Kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym dla Powiatu Wrocławskiego”

http://www.otowroclawpowiat.pl/news.php?id=107930&tytul=kolejny-projekt-z-dofinansowaniem-unijnym-dla-powiatu-wroclawskiego

  • Informacja o projekcie „Przyszłość jest nasza” na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2022 

https://rpo.dolnyslask.pl/przyszlosc-jest-nasza/

  • Informacja o projekcie „Przyszłość jest nasza” na stronie Powiatu Wrocławskiego:

https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/powiat-wroclawski-realizuje-projekt-dofinansowany-z-funduszy-europejskich-przyszlosc-jest-nasza.html

https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/przyszlosc-jest-nasza.html