POSTĘP REALIZACJI

Pozyskany grant został przeznaczony na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.

Wśród zakupionych środków i sprzętów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 znalazły się m.in.:

  • lampy bakteriobójcze
  • lampy przepływowe
  • ozonator tlenu
  • koncentrator tlenu
  • środki dezynfekujące
  • rękawice  i fartuchy ochronne oraz sprzęty do wyposażenia izolatorium.