POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH SPECJALNYCH...