Kontakt

Osoba do kontaktu ze strony Powiatu Wrocławskiego: 

Joanna Szałkiewicz

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

e-mail:  jszalkiewicz@powiatwroclawski.pl   tel. 71 722 16 20

 

Baner